Budżet Obywatelski Gminy Sokółka 2025 – nabór wniosków 17 lipca – 30 sierpnia 2024 r.

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Sokółka na wskazane i wybrane przez mieszkańców propozycje zadań Gminy Sokółka.

Zachęcamy do składania projektów i dzielenia się swoimi pomysłami.

Wnioski można składać:

 • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce,
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
 • skan wniosku drogą mailową na adres: .

NABÓR WNIOSKÓW od 17 lipca do 30 sierpnia 2024 r.

Wnioskodawcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce (poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00):

 • osobiście w pokoju nr 311,
 • telefonicznie pod nr tel. 85 711 09 44,
 • za pośrednictwem adresu e-mail: .

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w 2024 roku wynosi 300 tys. zł, z czego:

 • 200 tys. zł na projekty ogólnomiejskie (maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 80 tys. zł),
 • 100 tys. zł na projekty wiejskie (maksymalna wartość projektu wiejskiego to 40 tys. zł).

Co warto wiedzieć:

 • wnioskodawcą musi być osoba mieszkająca w gminie Sokółka,
 • w przypadku projektu ogólnomiejskiego wnioskodawcą może być osoba mieszkająca w mieście Sokółka, a projektu wiejskiego mieszkaniec obszarów wiejskich gminy Sokółka.
 • dla projektu ogólnomiejskiego wymagane jest złożenie listy poparcia 15 mieszkańców gminy Sokółka, a wiejskiego 7 mieszkańców,
 • zgłaszane projekty mogą dotyczyć wydatków inwestycyjnych i nie inwestycyjnych.

Głosowanie odbędzie się w dniach: 27 września – 10 października 2024 r. Każdy mieszkaniec gminy Sokółka będzie mógł zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i jeden wiejski. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej), do wyczerpania limitu całej kwoty budżetu obywatelskiego.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego i formularz zgłoszenia projektu i inne dokumenty dostępne są w załącznikach poniżej:

Regulamin Budżetu Obywatelskiego 2025

Formularz zgłoszenia projektu (.pdf)

Formularz zgłoszenia projektu (.doc)

Lista poparcia projektu ogólnomiejskiego (.pdf)

Lista poparcia projektu ogólnomiejskiego (.doc)

Lista poparcia projektu wiejskiego (.pdf)

Lista poparcia projektu wiejskiego (.doc)

Uchwała nr XXXIX/230/2021

Zarządzenie 36/2024 – harmonogram

Zarządzenie 37/2024 – wzór formularza

Informacja o naborze wniosków

Burmistrz Sokółki


Zobacz również

Skip to content