Promocja zdrowia seniorów

Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki w ramach promocji zdrowia zaprosił seniorki i seniorów do udziału w projekcie pt. “W różnorodności działań – zdrowie seniora”, który składał się z czterech działań.

Warsztaty w Starej Szkole

Pierwszym działaniem były warsztaty w Starej Szkole, w dwóch grupach uczono się jak zrobić najsmaczniejszy przysmak na świecie, mianowicie lody. Następne działanie miało miejsce na basenie, gdzie poprzez pływanie i indywidualną gimnastykę poprawiano kondycję fizyczną i psychiczną, zajęcia w wodzie pełniły również, funkcję relaksacyjną. Wycieczka w okolice Kętrzyna i Giżycka – trzecie przedsięwzięcie – była podwójną okazją, zarówno do integracji społecznej, jak i poznania pięknych regionów naszego kraju. Na ostatnim spotkaniu edukacyjnym obalano mity alkoholowe i miło spędzano czas przy grach stolikowych.

Pojęcie „promocja zdrowia” po raz pierwszy pojawiło się w 1945 roku. Henry Sigerist umieścił promocję zdrowia na jednym z czterech głównych filarów medycyny, obok zapobiegania chorobom, leczenia chorób i rehabilitacji. Definiował to pojęcie jako szereg działań prowadzących do zapewnienia odpowiednich warunków życia, pracy, kształcenia, kultury fizycznej oraz wypoczynku i rekreacji.

Promocja zdrowia skupia się na tych czynnikach, które gwarantują zdrowie indywidualnych osób, a w konsekwencji całego społeczeństwa. Na stan zdrowia każdego człowieka w największym stopniu wpływa styl życia, w mniejszym – czynniki środowiska fizycznego i czynniki genetyczne, a w najmniejszym opieka zdrowotna.

Działania odbyły się dzięki dofinansowaniu z Gminy Sokółka na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023.

(KB)


Zobacz również

Skip to content