Podlaska Oktawa Kultur na scenie w Sokółce

W miniony piątek 22 lipca 2022 po raz kolejny Sokółka stała się częścią Podlaskiej Oktawy Kultur, muzycznej uczty która jednoczy ludzi z całego świata.

Te koncerty to nie tylko barwne tańce i stroje, ale też piękna muzyka. Co roku na festiwalu poznajemy dźwięki charakterystyczne dla kultur z różnych stron świata. Sokólski Ośrodek Kultury od wielu lat jest organizatorem koncertów Oktawy Kultur w terenie.

Podlaska Oktawa Kultur w Sokółce

Warto wspomnieć kilka bardzo udanych koncertów na placu przed kinem „Sokół”. W 2010 roku gościliśmy artystów zespołów Grandinele z Litwy, Chabry z Białorusi i Ranok z Polski.W 2015 roku zaprezentowały się publiczności dwie grupy: Makedonija ze Skopje w Macedonii oraz Studio Tańca z miejscowości Lori w Armenii. Rok 2019 to koncerty Studenckiego Koncertowego Zespołu Cymbalistów Lileia z Mińska oraz włoskiego zespołu Quartiere Villanova z Cagliari.

Po przerwie spowodowanej pandemią, Podlaska Oktawa Kultur znów rozbrzmiewa folkiem z całego świata nie tylko w Białymstoku, ale także w kilku mniejszych miejscowościach. Sokólski Ośrodek Kultury tym razem zaprosił wyjątkowy zespół. Artyści, którzy żyją w kraju ogarniętym wojną. Ich dom – Równe na Ukrainie, to względny spokój, który pozwala pracować nad muzyką ludową chociażby młodzieży. Zespół Silska Muzyka z Ukrainy, którego członkami są liderzy zespołów, instruktorzy i współpracownicy Etnokulturowego Centrum przy Pałacu Dzieci i Młodzieży w Równem. To był wyjątkowy koncert z muzyką , śpiewem i tańcem. Nie zabrakło też zabawy tanecznej z publicznością.
Dopełnieniem występu Silskiej Muzyki był też koncert zespołu Werwoczki z Orli- grupa, zaprezentowała piosenki białoruskie, ukraińskie, rosyjskie, polskie jak również w miejscowej gwarze. Gościliśmy także Zespół Estradowy Białoruskiej Pieśni Ludowej Kalinka z utworami w języku białoruskim, ale też w ukraińskim, rosyjskim i polskim.

Koncert był bardzo udany. Publiczność jak zwykle dopisała. Wśród niej znaleźli się też obywatele Ukrainy, którzy czasowo przebywają w naszym mieście. Program tego muzycznego wieczoru był tak skomponowany, aby sprawił im trochę radości i przybliżał dom. Organizatorem sokólskiej sceny muzycznej w tym dniu była burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Sokólski Ośrodek Kultury.

Podlaska Oktawa Kultur to festiwal, który zrodził się na Podlasiu z fascynacji wielokulturowością regionu. Dawniej współistnieli, żyli i współpracowali tu ze sobą Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini, Tatarzy, Romowie i Żydzi. Ta różnorodność zainspirowała Podlaski Instytut Kultury do stworzenia festiwalu, na którym kultura mniejszości tradycyjnie zamieszkujących Podlasie zostałaby zjednoczona ponownie na jednej scenie. Dziękujemy głównemu organizatorowi Podlaskiemu Instytutowi Kultury za dobrą, wieloletnią współpracę i liczymy na kolejne koncerty. Gratulujemy tak pięknego i wartościowego wydarzenia.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Pełna informacja i więcej zdjęć na stronie SOK:

https://sokolskiosrodekkultury.pl/podlaska-oktawa-kultur-w-sokolce/

Sokólski Ośrodek Kultury
Zdj. Wojtek Panow


Zobacz również

Skip to content