Jubileuszowy Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sokółki

Plakat

Serdecznie zapraszamy na nasz jubileuszowy koncert który odbędzie 12 czerwca o godzinie 18:00 w Kinie Sokół w Sokółce. Gościnie wystąpią z zespołem wokalistki: Natalia Popławska i Gabriela Dec.

Zespół powstał jesienią 2011 r. Kapelmistrzem orkiestry od początku istnienia jest Leszek Szymczukiewicz, białostocki muzyk, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie klarnetu. Instruktorem orkiestry jest Rafał Bronecki. Orkiestra mimo krótkiego stażu zajmuje czołowe lokaty na konkursach i festiwalach rangi ogólnopolskiej.

Serdecznie zapraszamy osoby zaprzyjaźnione z zespołem, naszych absolwentów, rodziców, miłośników muzyki orkiestrowej. Do zobaczenia.

(LS)

Nabór na wychowawcę w świetlicy środowiskowej „Stokrotka”

Baner EFS

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na wolne stanowisko, w ramach projektu „Świetlice marzeń 2” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

STANOWISKO: Wychowawca w świetlicy środowiskowej „Stokrotka”.

WYMAGANIA: wykształcenie średnie z 3 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub wykształcenie wyższe pedagogiczne (w tym licencjat) z 2 letnim doświadczeniem.

OFERUJEMY:

  • ilość miejsc pracy – 1
  • umowę o pracę na okres próbny od 1.07.2022 r. do 30.09.2022 r. z możliwością przedłużenia do 30.06.2023 r.
  • wymiar 3/4 etatu
  • praca w systemie jednozmianowym
  • wynagrodzenie brutto 2257,50zł
  • miejsce pracy Sokółka.

Aplikacje zawierające CV ze zdjęciem prosimy wysłać na adres: fundacjasfl@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-14, do dnia 27.06.2022 r. Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisku wychowawcy w świetlicy środowiskowej”.

Dane kontaktowe:
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
ul. Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka
e-mail: fundacjasfl@gmail.com
tel: 85-711-57-00, 784-871-274.

(SFL)

Wyprawa foto/video w ramach projektu Green View

baner pl_by_ua green_viev

Gmina Sokółka realizuje projekt pn. „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego w celu promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego”.

W dniach od 1-3 czerwca 2022 r. odbył się spływ kajakowy rzeką Supraśl. Wzięli w nim udział uczestnicy konkursu fotograficznego, eksperci oraz kadra kierownicza projektu Green View.

Spływ kajakowy składał się z następujących odcinków:
1. Krzemienne- Supraśl;
2. Supraśl-Pólko;
3. Pólko- Nowodworce.

Uczestnicy podziwiali piękno Puszczy Knyszyńskiej, uwieczniali ją na zdjęciach, które na dalszym etapie zostaną wykorzystane w albumie fotograficznym.

(JF)

Dzień Dziecka w Żłobku Miejskim

1 czerwca 2022 r., mimo pochmurnej i deszczowej aury w Żłobku Miejskim było bardzo wesoło i kolorowo.

Dzień Dziecka w Żłobku Miejskim

Już od rana można było usłyszeć wesołą skoczną muzykę, a po śniadaniu wszystkie grupy nas holu rozpoczęły uroczyste świętowanie Dnia Dziecka. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek, a panie wychowawczynie mnóstwo atrakcyjnych zabaw. Po odpoczynku i pysznym obiadku rozpoczęliśmy kolejną część świętowania. Tym razem do zabawy zaprosiła nas animatorka RapElka. Było przechodzenie przez tunel, zabawy z chustami animacyjnymi, rzucanie do celu, malowanie twarzy i rąk, zamykanie w bańce.

Dla dzieci przygotowany był słodki poczęstunek oraz pyszne lody ufundowane przez sponsora, Państwa Matczak, którzy ofiarowali nam 100 gałek lodów. Bardzo dziękujemy. Zobaczcie sami jak było kolorowo i wesoło.

(EP) Żłobek Miejski

Projekt Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwały nr LXXIII/422/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 100 Sokółka w godzinach pracy urzędu oraz na stronie http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w powiązaniu art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w dniu 5 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 100 Sokółka, sala Sokólskiego Ośrodka Kultury „LIRA” o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać do Burmistrza Sokółki w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Sokółki. Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

DO POBRANIA:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.

Projekt Studium – Załączniki 2022-06-06

Klauzula informacyjna

(UW)

Szkoła szalonego profesora to spełnienie marzeń uczniów

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego… tymczasem młodzieżowa grupa teatralna „Bajkoczuli”, zaprosiła wszystkie dzieci i rodziców do swojej akademii, zwanej „Akademią Pana Cynki”, a dokładnie na przedstawienie własnego autorstwa, którego premiera miała miejsce 5 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w kinie „Sokół”.

Zdjęcie grupowe

Ta wyjątkowa szkoła prowadzona przez szalonego profesora to spełnienie marzeń każdego ucznia, gdzie na lekcji chemii produkuje się lody cytrynowe, po maliny trzeba się udać do Aliny i Balladyny, na lekcje uczęszcza się tajemniczym Bajkopedem. a na przyjęciach spotykają się, Mały Książę, Róża, Smerf Maruda, Osioł ze Shreka i Świtezianka. Wszystko opatrzone dużą dawką humoru i wszystkimi kolorami tęczy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Gmina zyska rocznie blisko pół miliona złotych oszczędności

Niższe rachunki za energię elektryczną i poprawa jakości powietrza. Wszystko dzięki wymianie w Sokółce sodowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED.

Lampy LED

Wykonawca inwestycji – firma INST-EL J.A. Chancewicz Sp.j. z Sokółki zakończył prace modernizacyjne. Oświetlenie wykonane zostało w najnowszych technologiach, z pełnym monitoringiem i zarządzaniem, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka”.

Koszt inwestycji wyniósł 3 961 037,19 zł. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał gminie na ten cel dotację w wysokości 2 683 896,92 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Cały projekt objął instalację 1 980 sztuk inteligentnych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED, modernizację układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania oprawami, dowieszenie opraw na istniejących słupach oraz instalację opraw oświetlenia ulicznego zasilanych z instalacji fotowoltaicznej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty tworzenia soli ziołowych

Agnieszka Prymaka – zielarka, dyplomowany zielarz-fitoterapeuta, pasjonatka ziół, życia w zgodzie z naturą, była gościem Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK w ostatni piątek, 3 czerwca 2022 r. Tym razem warsztaty dotykały tematu “dzikiej kuchni”, czyli tego w jaki sposób wzbogacić swoją dietę inspirując się roślinami dostępnymi w naszych warunkach lokalnych tworząc z nich sól ziołową.

Opowieści o ziołach, o tym jak rozpoznać konkretne rośliny, towarzyszyła degustacja herbaty wykonanej ze stokrotek, mięty, bluszczyku kurdybanku, babki lancetowatej, kwiatów jarzębiny zwyczajnej, liści lipy. Sól ziołową uczestnicy spotkania wykonywali “na mokro” łącząc sól (niejodowaną) ze świeżo zebranymi roślinami: lubczykiem, liśćmi krwawnika, oregano, liśćmi podagrycznika, bylicą pospolitą, bylicą boże drzewko, liśćmi chrzanu, bluszczykiem kurdybankiem, odrobiną liści hyzopu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 6 czerwca 2022 r. do dnia 28 czerwca 2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o numerze geodezyjnym 84 o pow. 0,2342 ha położonej w obrębie Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/wykazy_nieruchomoci/2019/gr6840282021js-wykaz.html

(JS)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości o numerze geodezyjnym 163/2, położonej w obrębie Bobrowniki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/47cac52c6f2e811/2022/grk6840132021js.html

(JS)

Dzień Rodziny w Starej Rozedrance

31 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance obchodzony był Dzień Rodziny.

Dzień Rodziny

W obchodach tego wspaniałego święta oprócz uczniów, rodziców, lokalnej społeczności, uczestniczyły władze gminne: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz pracownice Referatu Oświaty UM.

Po części artystycznej przygotowanej przez przedszkolaków oraz uczniów klas I – III, rodzice otrzymali piękne laurki. Następnie wszyscy udali się na plac szkolny, gdzie było przygotowanych szereg atrakcji, w tym dmuchana zjeżdżalnia. Można było odbyć przejażdżkę na kucykach. Zainteresowani mogli zajrzeć do wozu strażackiego lub policyjnego, zrobić zabawne zdjęcia w foto-budce, pomalować twarze i uczestniczyć w wielu zabawach. Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psów przygotowany przez żołnierzy Straży Granicznej. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnych kiełbasek pieczonych na ognisku, waty na patyku, lodów i innych słodkości.

ZOBACZ WIĘCEJ

W Sokółce powstanie PSZOK

Baner infrastruktura środowisko

Od września 2021 r. trwają intensywne prace budowlane związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sokółka. Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

Instalacja powstaje przy ulicy Targowej 9, nieopodal działki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. W jej skład będzie wchodzić min. waga samochodowa, magazyny, rampa rozładunkowa i altana edukacyjna. Będzie też można wypożyczyć lekkie przyczepy samochodowe w celu dostarczenia odpadów. W PSZOK-u będą zbierane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, stare opony, odpady zielone oraz odpady wielogabarytowe jak dywany, materace, czy stare meble.

Umowa pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka” została podpisana 21.05.2021 r. pomiędzy MPWiK Sp. z o. o. w Sokółce a firmą GENO Sp. z o.o. z Sokółki, która wygrała przetarg.

Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Koszt inwestycji to 5 692 939,00 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4 628 291,87 zł. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.

(WŻ)

Granty w konkursie „Działaj Lokalnie 2022” przyznane

Działaj Lokalnie

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny informuje, że w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2022” Komisja dokonała oceny 18 złożonych wniosków.

Wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne. Na jednym, kilkugodzinnym posiedzeniu, w dniu 2.06.2022 r. Komisja obradująca w 4 osobowym składzie (1 przedstawiciel Urzędu Miasta Dąbrowa Białostocka, 1 przedstawiciel oświaty, 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych i 1 przedstawiciel biznesu) przyznała dofinansowanie 18 projektom, na łączną kwotę 57 000 zł.

Lista wyłonionych grantobiorców w roku 2022

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy udanych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.

Program Działaj Lokalnie jest finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków Urzędów Miejskich w: Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Urzędów Gmin w: Nowym Dworze, Szudziałowie, a także współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

(SFL)

Nowe boisko w Starej Kamionce

– Ten obiekt służy nie tylko naszym uczniom, ale też wszystkim mieszkańcom – podkreśliła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce Joanna Gejdel podczas otwarcia nowego obiektu sportowego na terenie tej placówki. Uroczystość odbyła się w czwartek 2 czerwca 2022.

Otwarcie nowego obiektu sportowego

Inwestycja została wykonana w ramach projektu „Remont – modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce” i kosztowała 123.692 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 89.992 zł (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pozyskane przez Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski). Wkład finansowy Gminy Sokółka to 33.700 zł. Wykonawcą robót była firma Green Serwis Group Sp. z o.o. z Białegostoku.

W ramach zadania wykonano: zmianę nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej, skocznię do skoku w dal oraz zamontowano ławki.

W uroczystym otwarciu nowego obiektu uczestniczyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Sławomir Kopczewski, Wiceprezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Bogusław Nos, Radny Rady Miejskiej w Sokółce Andrzej Kirpsza, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, duchowni, szkolna społeczność i mieszkańcy Starej Kamionki.

Radość z powstania nowego boiska wyrazili w swoich przemówieniach Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Prezes PZPN Sławomir Kopczewski oraz Wicemarszałek Wiesława Burnos.

Boisko poświęcili księża Józef Kuczyński i Marcin Sztrom. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, uczestnicy uroczystości mieli okazję sprawdzić swoje piłkarskie umiejętności w celowaniu do bramki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wystawa rzeźb Piotra Szałkowskiego

7 czerwca (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK otwarcie wystawy poświęconej twórczości nieżyjącego już rzeźbiarza – Piotra Szałkowskiego (1938-2020).

Plakat

Zaprezentowana zostanie bogata kolekcja prac artysty, tworzona przez specjalistów przez lata i dobierana ze starannością, mającą pokazać najciekawsze i najlepsze jego dokonania, udostępniona dzięki uprzejmości Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Drugim głosem na wystawie będą rzeźby pozostające w dyspozycji rodziny rzeźbiarza – niepodlegające etnograficznej selekcji, bezcenne pamiątki rodzinne, prezenty, np. pierwsze jego prace, zdjęcia.

Piotr Szałkowski urodził się we wsi Żuki w gminie Sokółka w 1938 roku. Tam ukończył szkołę podstawową, następnie pracował w gospodarstwie rolnym i w rodzinnej kuźni. Pierwsze udane rzeźby wykonał w wieku 17 lat. Twórczość przerwał jednak okres pracy zawodowej. Powrót do aktywnej twórczości nastąpił w latach 80-tych, po przejściu na rentę.

W twórczości Piotra Szałkowskiego dominowała tematyka sakralna, choć często wykonywał również prace inspirowane przyrodą i życiem wsi, miejscową kulturą i obyczajami ludowymi. Był postacią cenioną w środowisku lokalnym oraz w gronie ludowych artystów. Od 1988 roku był członkiem STL (w latach 1993-2001 był prezesem Oddziału Białostockiego). Wielokrotnie brał udział w plenerach rzeźbiarskich w kraju i poza jego granicami, m. in. w Austrii i na Litwie. Przedstawiał swoje osiągnięcia artystyczne na konkursach, przeglądach i wystawach sztuki amatorskiej i ludowej, zdobywał nagrody.

Jego rzeźby znalazły się w kolekcjach muzealnych w Białymstoku, Toruniu, Węgorzewie, Sokółce. Został odznaczony Brązowym (1980) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1996) i „Złotą Odznaką – Zasłużony Białostocczyźnie” (1997). W 2008 roku otrzymał prestiżową Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Wystawa “Rzeźba Piotra Szałkowskiego” w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK potrwa do połowy września 2022 r. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Edyta Wiśniewska
Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Norbertem Kościeszą

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na spotkanie autorskie z Norbertem Kościeszą. Autorem literatury faktu dla dorosłych oraz baśni i legend dla dzieci.

Pan Norbert jest byłym funkcjonariuszem policji. Pracował w pionach prewencji (ruch drogowy, patrol, wykroczenia, a w końcu profos na PdOZcie- tzw. „dołek”). Służył na Lubelszczyźnie i Podlasiu, zaczynając od małego posterunku, poprzez komisariaty, a kończąc na dużej komendzie powiatowej i miejskiej. Poznał dobre i złe strony munduru, ludzi gotowych poświęcić życie za innych i tych, którzy za wszelką cenę chcieli awansować. Pozwoliło mu to napisać dwie bestsellerowe publikacje, z policją w roli głównej.

Pisanie jest jego pasją i odskocznią od dnia codziennego. Początkowo pod pseudonimem prowadził poczytnego bloga „Życie męskim okiem”. W 2017 roku wydał swoją pierwszą książkę „Legenda o czwartym Królu”. W 2019 roku premierę miały „Psy prewencji” oraz „Folwark komendanta”. W 2020 r. powstała „Dzielnica cudów. Nasz PRL, lata 80”.

Spotkanie odbędzie się 8 czerwca (środa) o godz. 17.00 w czytelni biblioteki. Wstęp bezpłatny.

(EK), Biblioteka Publiczna w Sokółce

Komunikat z turnieju szachowego w Przedszkolu nr 5

W poniedziałek 30 maja 2022 r. Przedszkole nr 5 w Sokółce szachami stało,  bo w tym dniu odbył się I Turniej Szachowy Przedszkolaków. Do turnieju przystąpiło 18 najtęższych umysłów przedszkola :)

Turniej otworzyła p. Dyrektor Lucyna Szymańska wykonując pierwszy ruch na szachownicy.

Zawody odbyły się na dystansie 6 rund z czasem 10 minut + 5 sekund za posunięcie. Celem turnieju była popularyzacja sportu szachowego wśród przedszkolaków oraz wyłonienie reprezentacji przedszkola na Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego.

Turniej otworzyła p. Dyrektor Lucyna Szymańska wykonując pierwszy ruch na szachownicy. Życzyła wszystkim dużo radości z rozgrywanych partii szachowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content