Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, zostało wywieszone na okres 32 dni tj. od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 14 lutego 2022 r. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości o numerze geodezyjnym 329 o powierzchni 0,1100 ha położoną w obrębie 58 Zadworzany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)


Zobacz również

Skip to content