Zaproszenie na zebranie wiejskie

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców Sołectwa Puciłki na zebranie wiejskie w dniu 20 stycznia 2022 r. o godzinie 16.00 – Puciłki 34, 16-100 Sokółka.

DO POBRANIA:

Zarządzenie nr 523/2022 Burmistrza Sokółki z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Puciłki w Gminie Sokółka.

(EM)

Skip to content