Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 1 lutego 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o numerach geodezyjnych:

  • 163/2 o powierzchni 0,3615 ha obręb Bobrowniki,
  • 78/4 o powierzchni 0,2100 ha obręb Geniusze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Pl. Kościuszki 1, tel. 85 7110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/wykazy_nieruchomoci

(JS)

Skip to content