Kwalifikacje żołnierzy w 18 pułku rozpoznawczym

W 18 pułku rozpoznawczym w Białymstoku odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się w dniu dniu 13.12.2021 r. od godz. 7:30. Miejsce stawiennictwa kandydatów: 18 pułk rozpoznawczy, Białystok, ul. Kawaleryjska 70, tel. 261-398-755.

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:

Logo Pułku

 • CV;
 • opinię po służbie przygotowawczej;
 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
 • wyniki z egzaminu z wychowania fizycznego;
 • obuwie na zmianę;
 • maseczkę ochronną;
 • rękawiczki jednorazowe;
 • długopis.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej 18. pułku rozpoznawczego zamieszczony jest “Regulamin postępowania rekrutacyjnego”. Szczegółowe informacje o pełnieniu zawodowej służby wojskowej można uzyskać osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku, ul. Lipowa 35 lub pod nr tel. 261 398 260.

(WKU)


Zobacz również

Skip to content