Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance

Baner EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance zapraszają uczniów klas I-VIII i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance do udziału w projekcie pn. „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u 45 uczniów (K/M) ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance poprzez stworzenie warunków do rozwijania kompetencji kluczowych naukowo-technicznych, matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i właściwych postaw na rynku pracy między innymi uczenia się, rozumienia, krytycznego myślenia, umiejętności pracy zespołowej poprzez utworzenie pracowni przyrodniczej, organizacji dodatkowych zajęć matematyczno – przyrodniczych, wyjazdów edukacyjnych oraz wyposażaniu 7 nauczycielek w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

Uczniowie skorzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb. Projekt przewiduje realizację następujących działań:
– interdyscyplinarne zajęcia w pracowni przyrodniczej (geografia, fizyka, chemia, biologia, matematyka),
– zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
– wyjazd edukacyjny do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego,
– wyjazd edukacyjny do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie,
– zajęcia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W ramach projektu 7 nauczycielek skorzysta ze szkoleń z prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych i metodą eksperymentu”.

Placówka zostanie doposażona w pomoce do kształtowania kompetencji przyrodniczych, matematycznych, w tym między innymi w monitory interaktywne, podłogę interaktywną, laptopy, wizualizer, urządzenia wielofunkcyjne.

W jednej z sal powstanie pracownia przyrodnicza wyposażona w zakupiony w ramach projektu między innymi: mikroskop z kamerą, szkoło laboratoryjne, odczynniki, preparaty, odzież ochronną i sprzęt bhp, uczniowskie zestawy edukacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance i Urzędzie Miejskim w Sokółce oraz do wydrukowania ze strony www.sokolka.pl i spstararozedranka.szkolnastrona.pl.

Wartość projektu: 142826,15 zł
Dofinansowanie: 127 345,03 zł

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Regulamin rekrutacji_530_20

Zał. nr 1_Karta_Uczeń_530_20

Zał. nr 2_Karta_Nauczyciel_0530_20

Zał. nr 3_Zakres danych_0530_20

Zał. nr 4_Oświadczenie uczestnika_0530_20

KKK

Skip to content