Nabór na rachmistrzów spisowych został przedłużony

Burmistrz Sokółki informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Więcej informacji:

https://spis.gov.pl/nabor-na-rachmistrzow-spisowych-przedluzony-do-16-lutego-br/

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna RODO

(EM) Referat Ewidencji


Zobacz również

Skip to content