Kwesta Rodacy-Bohaterom

Plakat

Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej zaprasza do wsparcia corocznej akcji „Rodacy Bohaterom”.

Rok 2020 jest rokiem szczególnym, związanym z wieloma ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Dlatego też Stowarzyszenie Odra-Niemen postanowiło zmienić nieco formułę kwest do puszek, organizowanych w każdym roku na cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych lub w dni poprzedzające święto.

W bieżącym roku zachęcamy wszystkich swoich Darczyńców do wpłat na specjalne konto akcji Rodacy-Bohaterom. Wszystkie otrzymane środki przeznaczymy na pomoc środowiskom Kombatanckim, a także na pomoc dla Polaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Numer rachunku bankowego PKO BP SA: 41 1440 1185 0000 0000 1283 9308.

Bardzo dziękujemy za wsparcie akcji.

Stowarzyszenie Historyczne
im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej


Zobacz również

Skip to content