O epidemii na spotkaniu

We wtorek 16 czerwca 2020 roku w sokólskim kinie „Sokół” odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przewodniczyła mu Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Spotkanie zwołano w związku z pojawieniem się nowych przypadków koronowirusa na terenie gminy Sokółka.

W czasie spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Uczestniczyli w nim m.in.: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Pełnomocnik Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz, Komendant Straży Miejskiej Ryszard Kozioł, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce Jadwiga Bieniusiewicz, przedstawiciele służb mundurowych oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną w gminie Sokółka. Zwrócono uwagę na bezwzględną konieczność noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych oraz zachowania bezpiecznych odległości w miejscach publicznych. ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w turnieju tenisa ziemnego

Rusza kolejna edycja GRAND PRIX Sokółki w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza Sokółki. Inauguracyjny turniej odbędzie się w sobotę, 27 czerwca 2020 r. na kortach OSiR w Sokółce.

Zapisy prowadzone będą na miejscu w dniu zawodów w godzinach 8:15 – 8:45. Początek gier o godzinie 9:00.

Puchary - turniej tenisa ziemnego

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa wprowadzone są zasady bezpieczeństwa:
1. Zalecamy utrzymanie odległości 2 m pomiędzy osobami przebywającymi na turnieju.
2. Nie zaleca się udziału publiczności.
3. W turnieju NIE MOŻE wziąć udziału osoba, która posiada objawy chorobowe, sugerujące chorobę zakaźną oraz osoba, która w przeciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą, u której stwierdzono chorobę Covid-19.
4. Przed przystąpieniem do rozgrywek, każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia (dokument do pobrania poniżej).

Bardzo prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad. Sport jest niezwykle ważny, ale bezpieczeństwo przede wszystkim!

DO POBRANIA:

Oświadczenie o stanie zdrowia i zgoda RODO

Regulamin turnieju GRAND PRIX (czerwiec)

Regulamin turnieju tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Sokółki

Paulina Sawicka, OSiR

Nakrętek coraz więcej

Po raz kolejny Paulina Kozłowska, mama ośmioletniego Adama z Sokółki odebrała plastikowe nakrętki spod sokólskiego Urzędu Miejskiego. Adam cierpi na zespół chorób genetycznych, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek pomogą w dofinansowaniu jego turnusu rehabilitacyjnego.

Nakrętki zbierane są do metalowych pojemników w kształcie serca, ustawionych na terenie Sokółki. Niektóre z nich opróżniano już kilkakrotnie. Po raz ostatni – we wtorek 16 czerwca 2020 roku Paulina Kozłowska odebrała osiem worków nakrętek z pojemnika przy sokólskim magistracie. Za ich kilogram odbiorcy płacą 80 groszy.

Koszt turnusu rehabilitacyjnego to około 8 tysięcy złotych, z czego część zawsze refunduje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metalowe pojemniki w kształcie serca pojawiły się w Sokółce w połowie lutego 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Stypendia dla sportowców

75 stypendiów sportowych ufundowanych przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską trafi do członków klubów sportowych, działających na terenie gminy Sokółka. Wyróżniający się sportowcy otrzymają pieniądze do połowy lipca 2020 roku.

Na stypendia rozdysponowano kwotę 49.800 złotych. Zawodnicy dostaną od 300 do 2.400 złotych. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2019 roku we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym, międzywojewódzkim i wojewódzkim. Otrzymają je zawodnicy z: UKS „Batory”, UKS „Mikolo”, UKS „Omega”, Sokólskiego Klubu Kolarskiego „Sokół”, Kaisho Karate Klub Sekcja w Sokółce, Combat Sports Academy, UKS „Start” w Malawiczach Dolnych, UKS „Orliki” w Starej Kamionce, LUKS „Orient Sokółka”, Akademii Sportów Umysłowych oraz zawodnicy niezrzeszeni.

DO POBRANIA: Wykaz stypendystów

(DB)

Pierwszy klaps do filmu promującego Sokółkę

Sokólski Ośrodek Kultury wraz z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika od stycznia 2020 roku realizuje projekt pod nazwą “(Nie)znana Sokółka” konkursu grantowego “Równać szanse 2019” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W sobotę 13 czerwca 2020 r. miał miejsce pierwszy klaps filmu promującego miasto i dziedzictwo kulturowe Sokółki. Młodzież wraz z koordynatorem projektu oraz jego partnerami przygotowała scenariusz, plan zdjęciowy i rekwizyty, by już niebawem pokazać rezultat swojej półrocznej pracy na dużym ekranie.

Sylwia Nowakowska, SOK

Zaproszenie na koncert online Karoliny Czarneckiej

Plakat

Z myślą o trudnym czasie koronawirusa i utrudnionym dostępie do kultury, proponujemy wyjątkowy, pierwszy w historii naszego miasta, koncert Karoliny Czarneckiej – prosto z Sokółki – na cały świat!

Koncert z sali “Lira” w Sokólskim Ośrodku Kultury będzie transmitowany online na żywo, 20 czerwca 2020 r. o godzinie 18:00 na Facebooku Sokólskiego Ośrodka Kultury
oraz na kanale Youtube Sokolka.tv

Organizatorzy: Sokólski Ośrodek Kultury, Burmistrz Sokółki.
Patron medialny: sokolka.tv

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Zawieszenie działalności Żłobka i Przedszkola nr 5

new_releases

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska w odpowiedzi na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 oraz Miejskiego Żłobka w Sokółce ze względu na zgłoszenia Rodziców dzieci, którzy zgodnie z zaleceniami PSSE w Sokółce są objęci kwarantanną (a których dzieci uczęszczały do żłobka), oraz w obawie o zarażenie koronawirusem dzieci i personelu obu placówek, działając na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zawiesza z dniem 16 czerwca 2020 r. działalność wymienionych placówek tj. Przedszkola nr 5 w Sokółce oraz Miejskiego Żłobka w Sokółce zlokalizowanych przy ul. Osiedle Centrum 18 do odwołania.

Burmistrz zwraca się z apelem do Rodziców, aby przeanalizowali ryzyko związane z zachorowaniem na COViD-19 przy zapisywaniu dzieci na dyżur wakacyjny do sokólskich przedszkoli.

Apelujemy do Mieszkańców Gminy Sokółka o rozsądek, rozwagę i zachowanie czujności.

Referat Oświaty

Nabór na rachmistrzów spisowych

Nabór na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Sokółki – Gminny Komisarz Spisowy – ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Sokółka.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
-pełnoletnich;
-zamieszkałych na terenie danej gminy;
-posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
-posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
-które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

ZOBACZ WIĘCEJ

Antoni Tyzenhauz is a multidimensional, interesting and ambiguous figure

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Today we recall his memory by implementing the project “Tyzenhauz Trail – creation of a tourist route to promote the cultural and historical heritage of two cities of Sokolka and Grodno” co-financed under the Cross-border Cooperation (CBC) Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. Below the proverbial “pill” to get to know Antoni Tyzenhauz.

Antoni Tyzenhauz
be-tarask.wikipedia.org

Antoni Tyzenhauz was born in 1733. From 1765 he was Treasurer of the Grand Duchy of Lithuania and Grodno governor. In 1765-1780 he was the administrator of the Lithuanian, Grodno economics and the leader of the royal party in Lithuania. In royal estates, mainly in Grodno and neighboring towns – nearby Horodnica, and built about 50 manufactories, including cloth, hats, lace, glass, needles and playing cards, which employed over 1.8 thousand employees. Tyzenhauz put great merits in the field of science and education, establishing the Cadet Corps in Grodno in 1773, and in 1776 – the Royal Medical School and several vocational schools. During the period of his activity, a plan for the spatial reconstruction of Sokółka with a park and industrial complex was created. However, on the market Square he built 12 stone tenement houses, two of which have remained to this day and in one of the buildings the Sokolka Region Museum is located.

ZOBACZ WIĘCEJ

Antoni Tyzenhauz – postać ciekawa i wielowymiarowa

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Dzisiaj przywołujemy jego pamięć realizując projekt „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Poniżej przysłowiowa “pigułka” by zapoznać się z osobą Antoniego Tyzenhauza. [See in the English version >]

Antoni Tyzenhauz
Źródło: be-tarask.wikipedia.org

Antoni Tyzenhauz urodził się w 1733 roku. Od 1765 roku pełnił funkcję podskarbiego nadwornego litewskiego i starosty grodzieńskiego. W latach 1765-1780 był zarządcą litewskich ekonomii grodzieńskich i przywódcą stronnictwa królewskiego na Litwie. W dobrach królewskich głównie w Grodnie oraz sąsiednich – pobliskiej Horodnicy i wybudował około 50 manufaktur, w tym między innymi sukna, kapeluszy, koronek, szkła, igieł, kart do gry, które zatrudniały ponad 1,8 tyś. pracowników. Duże zasługi położył Tyzenhauz w dziedzinie nauki i oświaty, zakładając w Grodnie w 1773 roku Korpus Kadetów, a 1776 roku – Królewską Szkołę Lekarską i kilka szkół zawodowych.

W okresie jego działalności za jego sprawą powstał plan przestrzennej przebudowy Sokółki z kompleksem parkowo-przemysłowym. Natomiast przy rynku wybudował 12 murowanych kamieniczek, z których dwie z nich pozostały do dnia dzisiejszego, a w jednej mieści się Muzeum Ziemi Sokólskiej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zdalne “Nauczanie przez działanie w Malawiczach Dolnych”

Baner EFS

Od 25 marca 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, nauczanie w szkołach zostało zorganizowane w formie kształcenia na odległość. Także zajęcia realizowane w ramach projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych” przeniosły się do świata wirtualnego.

Przykład pracy zdalnej

W formie kształcenia na odległość (online i zdalnie) przeprowadzono od marca do końca maja zajęcia:

-Szkolnego Klubu Kodowania,
-Łamigłówki,
-We can do this,
-Angielski nie tylko dla orłów,
-Matematyka nie tylko dla orłów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Otwarte place zabaw i miasteczko ruchu drogowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce informuje, że ponownie otwarte będą place zabaw oraz miasteczko ruchu drogowego.

OSiR logo

To kolejny mały krok w powrocie do normalności, jednak w dalszym ciągu chcielibyśmy wszystkich prosić o zachowanie dystansu społecznego. Korzystając ze wszystkich sprzętów, pamiętajmy o utrzymaniu minimum 2 metrowych odstępów od drugiej osoby. Przypominać o tym będą plakaty umieszczone w widocznym miejscu na terenach placów. Zalecamy również, by z obiektów nie korzystały osoby z objawami chorobowymi. Bawmy się, śmiejmy się i ruszajmy się do woli na świeżym powietrzu, na powrót cieszmy się wspaniale wyposażonymi punktami rekreacji dla najmłodszych, ale róbmy wszystko to z zachowaniem obowiązujących norm bezpieczeństwa.

Paulina Sawicka, OSiR

Rekrutacja do szkoły muzycznej do 22 czerwca 2020 r.

Plakat

Informujemy wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, że w zw. z pandemią Covid-19 termin składania wniosków możliwy jest do 22 czerwca 2020 r.

Więcej na stronie www.ssmsokolka.pl w zakładce Rekrutacja lub pod linkiem: http://www.ssmsokolka.pl/art,98,rekrutacja-an-rok-20202021

Przesłuchania wstępne odbędą się w środę 24 czerwca 2020 r. w godzinach popołudniowych.

SSM I st. w Sokółce

Skip to content