Zdalne “Nauczanie przez działanie w Malawiczach Dolnych”

Baner EFS

Od 25 marca 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, nauczanie w szkołach zostało zorganizowane w formie kształcenia na odległość. Także zajęcia realizowane w ramach projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych” przeniosły się do świata wirtualnego.

Przykład pracy zdalnej

W formie kształcenia na odległość (online i zdalnie) przeprowadzono od marca do końca maja zajęcia:

-Szkolnego Klubu Kodowania,
-Łamigłówki,
-We can do this,
-Angielski nie tylko dla orłów,
-Matematyka nie tylko dla orłów.

W czasie pracy nauczyciele wykorzystują platformę GSuite wraz z jej aplikacjami do pracy zdalnej (Meet, Classroom, Jamboard, prezentacje, dokumenty, formularze). Korzystają również z dostępnych w sieci stron internetowych, portali do gier  i łamigłówek online, filmików instruktażowych i informacji (Wordwall, NGL , getinenglish, Prezi, lingua.com/, gettinenglish.com,  mastermind_online, puzzle-light-up.com, puzzle-kakurasu.com, puzzle-nonograms.com, rummikub-apps.com, puzzle-bridges.com, learningapps, matzoo). Wiele z tych zasobów Internetu nauczyciele poznali podczas szkolenia „Wykorzystanie planszowych i interaktywnych gier w edukacji szkolnej”. Okazało się to niezbędne w pracy zdalnej. Dzięki warsztatom nauczyciele nauczyli się praktycznie wykorzystywać między innymi aplikacje do tworzenia quizów, krzyżówek, generatory kart pracy itp. Także uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych dzięki wypożyczonym ze szkoły laptopom zakupionym w ramach projektu.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych”, nr projektu: RPO.09.01.00-20-0296/18. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

SP w Malawiczach Dolnych

 


Zobacz również

Skip to content