Zakończenie projektu „Matematyka i technika pod lupą…”

Baner z logówkami EFS

28 czerwca 2019 roku dzieci z Przedszkola nr 2 w Sokółce kończą udział w projekcie „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”. Projekt został zrealizowany dzięki pozyskanym przez Gminę Sokółka środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 95 452,00 zł, dofinansowanie – 90 697,00 zł.

Dzieci z przedszkola nr 2

94 dzieci wieku 3-6 lat wzięło udział w zajęciach „Matematyka i technika pod lupą” (160 godzin) oraz „Odkrywcy i konstruktorzy” (160 godzin). Dzięki atrakcyjnym pomocom dydaktycznym i nowym aktywizującym metodom pracy, dzieci rozwinęły kompetencje i zainteresowania naukowo-techniczne i informatyczne, nabyły umiejętności konstrukcyjne i manipulacyjne. Przedszkole otrzymało tablice interaktywne, wizualizery, projektory, programy multimedialne wspierające wszechstronny rozwój dziecka, mozaiki geometryczne, korale i gry matematyczne, liczmany, słomki i wafle konstrukcyjne, klocki, zestawy do skręcania, Ozoboty, Dary Froebla.

24 dzieci wzięło udział w zajęciach „Mam swój czas” (160 godzin), dzięki którym zostały zniwelowane problemy w sferze grafomotorycznej i poznawczej. Pozwoliło to na zwiększenie motywacji do działania. Dzieci z większą chęcią uczestniczyły w grach i zabawach.

Nauczycielki uczestniczyły w 4 szkoleniach: „Kodowanie na dywanie”, „Nowoczesne metody aktywizująco – motywujące w nauczaniu i wychowaniu przedszkolnym”, „Eksperymentowanie – nauczyciel wychowania przedszkolnego jako refleksyjny praktyk” oraz „Zastosowanie Darów w dziecięcej matematyce”. Nauczycielki zyskały wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności dotyczące sposobów stosowania metod aktywizujących i motywujących sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych u przedszkolaków, w szczególności matematycznych, informatycznych, naukowo – technicznych, inicjowaniu i realizowaniu przez dzieci działań na rzecz własnego rozwoju, wzrostu kreatywności, inicjatywności, pracy zespołowej dzieci o zróżnicowanym poziomie dojrzałości przedszkolnej.

(KKK)

Skip to content