Lipcowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

  • prawnik – 3, 17 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00
  • psychiatra – 8, 22 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • psycholog – 9, 16, 23 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00
  • pedagog – 4, 25 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • terapeuta uzależnień – 12, 19 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00

24 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS

Skip to content