Podsumowanie projektu „Nowa jakość edukacji…” w SP3

Baner z logówkami EFS

19 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce odbył się Turniej Talentów, będący podsumowaniem projektu „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Występy na zakończenie projektu

Uczestnicy spotkania obejrzeli dwa filmy nakręcone przez uczniów uczęszczających na zajęcia filmowe. Na obrazy składały się sceny z kilku zajęć unijnych, wywiady z uczniami, relacje z wycieczek oraz promocja naszej szkołę. Ciekawie zaprezentowali się uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Klasy pierwsze realizowały zadania związane z tematem „Razem aktywnie w społeczności – chcę, nie muszę”. Zajęcia przeprowadzono w dwóch ośrodkach tematycznych: „Portrety” i „Szkolne reguły – nasze znaki drogowe”. Klasa druga i trzecia realizowały zadania „Razem odkrywamy świat – chcę, nie muszę”.  Zajęcia również przeprowadzono w dwóch ośrodkach tematycznych: „O czym szumią drzewa” i „Woda w chmurach, woda w ziemi – gdzie jest nasza woda”. Miłym akcentem była prezentacja krótkiej inscenizacji „O dobrym wychowaniu i zasad bezpieczeństwa przestrzeganiu”, w wykonaniu pierwszaków. Uczniowie z Koła Języka Angielskiego urozmaicili festiwal występami wokalnymi, zaś uczestnicy Koła Języka Rosyjskiego poczęstowali gości blinami swojej roboty i wyświetlili prezentację nt. Rosji.

Roboclub to zajęcia na których młodzież poznawała tajniki konstrukcji robotów w oparciu o możliwości zestawu Lego Mindstorms EV3. Skonstruowali roboty, które ożywały po wgraniu im napisanych przez uczniów programów lub gdy dzięki aplikacji na telefonie komórkowym łączyli się za pomocą bluetooth z robotem i sterowali nim. Były to Humanoidy Lucy i GyoBoya oraz szczeniaczek i łazik. Uczniowie poznawali również zasady działania urządzeń mechanicznych (napęd, przeniesienie napędu, elementy sterowania, czujniki) oraz filozofii sterowania maszynami.

W ramach laboratoriów przedmiotowych „W każdym z nas tkwi odkrywca” zorganizowano cztery rodzaje zajęć: Koła Biologiczne, Fizyczne, Chemiczne i Geograficzne. Zajęcia prowadzone były metodą doświadczalną w grupach 2-4 osobowych. Poszerzyły one wiedzę naukową, udoskonaliły techniki pracy metodą doświadczalną oraz metodą projektu. Część zajęć odbyła się w terenie, na wycieczkach edukacyjnych: na Uniwersytecie Białostockim i w Biebrzańskim Parku Narodowym. Uczestnicy laboratoriów przygotowali pokaz swoich zajęć w postaci plakatów prezentujących ich prace oraz kilku wybranych doświadczeń i obserwacji: działanie mikroskopu optycznego z kamerą mikroskopową podłączoną do komputera oraz mikroskopu stereoskopowego i doświadczenia z wodą, tajniki magnetyzmu w ciekawych doświadczeniach. Na zakończenie wszystkim uczestnikom zajęć wręczono certyfikaty i słodki poczęstunek.

Przez 10 miesięcy w ramach realizacji projektu odbywały się zajęcia następujące zajęcia:
1. Razem aktywnie w społeczności – chcę nie muszę
2. Razem odkrywamy świat – chcę nie muszę
3. Klub Miłośników Gier Matematycznych
4. Matematomorfoza – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
5. English on the stage – koło zainteresowań z języka angielskiego
6. Młodzieżowe Studio Filmowe – zajęcia społeczno – informatyczne
7. naukowo – matematyczno – techniczne
8. Organizacja laboratoriów przedmiotowych „W każdym z nas tkwi odkrywca”
9. Я из Польши, а ты? – koło zainteresowań z języka rosyjskiego.

Zofia Kowalczuk

Skip to content