Spotkanie trzech Partnerów

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

19 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się spotkanie członków zespołu projektowego i ekspertów trzech Partnerów w ramach realizowanego od 1 marca 2019 roku projektu pod nazwą „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Spotkanie Partnerów

Partnera 1 (Wydział Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Miasta Grodno) reprezentowali: Arodz Yauhenij – naczelnik wydziału i Glina Nastia – asystent koordynatora projektu Partnera 1. Partnera 2 (Grodzieński Oddział Obwodowej Organizacji Społecznej „Państwowy Związek Turystyczno-Sportowy”) reprezentował Kaliada Siarhei – koordynator projektu po stronie białoruskiej, Palubenskaya Danuta – asystentka koordynatora projektu Partnera 2, Savostsina Anfisa – specjalista ds. turystyki, Tserabei Antanina – prawnik,  Vaitsiakhoski Kazimir – specjalista ds. budownictwa. Ze strony Gminy Sokółka (Lidera Projektu) w spotkaniu uczestniczyli: Paweł Lange-Kuczyński – kierownik projektu, Katarzyna Klimowicz-Kułak – asystent kierownika projektu, Piotr Romanowicz – specjalista ds. Szlaku Tyzenhauza oraz Eugeniusz Januszko – pomoc administracyjna.

Podczas spotkania omówiono harmonogram realizacji projektu z podziałem na poszczególne działania w poszczególnych liniach budżetowych. Zostały wypracowane wstępne terminy 15 transgranicznych wydarzeń, założenia dotyczące opracowania Strategii rozwoju turystyki na pograniczu polsko-białoruskim. Wybrano przedstawicieli do Komitetu Sterującego. Przeanalizowano ewentualne ryzyka i zagrożenia oraz działania zaradcze. Rozpoczęto prace nad organizacją konferencji inaugurującej projekt, która odbędzie się w Sokółce.

W trakcie spotkania odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską w związku z zakończeniem  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyborem Wykonawcy na remont zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce. Umowę uroczyście podpisali Ewa Kulikowska Burmistrz Sokółki i Marek Grynczel reprezentujący Remontdom S.C. Marek Żukowski, Marek Grynczel z Białegostoku.

Prace przy remoncie i przebudowie zabytkowej kamienicy rozpoczną się w miesiącu lipcu 2019r i zakończą w marcu 2020 roku. Wartość prac budowlanych stanowi kwotę 3 302 702,74zł.

Wyremontowana w ramach projektu zabytkowa kamienica zostanie przeznaczona na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne. W budynku zostaną utworzone: sala wystawienniczo-konferencyjna, pracownie edukacyjno-rękodzielnicze, sala poświęcona Tyzenhauzowi i jego czasom, punkt informacji turystycznej, pomieszczenia administracyjne i biurowe. Zostaną przeprowadzone roboty budowlane polegające na kompleksowym remoncie i przebudowie istniejącego budynku obejmujące branże ogólnobudowlaną, elektryczną, sanitarną. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

(KKK, PR) Fot.: D. Biziuk 

Skip to content