Fundusze unijne pozyskane na gminną oświatę

Baner z logówkami

W dniu 27 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej z lokalnymi mediami na temat pozyskanych przez Gminę Sokółka funduszy unijnych na oświatę. W konferencji uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Anna Naszkiewicz, która poinformowała o przyznanych funduszach na realizację dwóch projektów edukacyjnych: „Nowoczesne Przedszkole” i „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”. Pani Wicemarszałek wręczyła Pani Burmistrz dwie pamiątkowe tabliczki dotyczące tych programów.

Pozyskane fundusze unijne będą wsparciem dla najmłodszych w ich rozwoju. Pula środków przewidziana na edukację przedszkolną to kwota ponad 20 mln euro. Gmina Sokółka startuje już do tych projektów po raz czwarty, zapraszam do kolejnych konkursów – powiedziała Anna Naszkiewicz.

W tej kadencji pozyskaliśmy prawie 1 mln złotych dofinansowania do projektów dotyczących szkół i przedszkoli. Liczymy na dalsze wsparcie Zarządu Województwa Podlaskiego – powiedziała Pani Burmistrz dziękując Pani Wicemarszałek oraz swemu zastępcy Panu Adamowi Kowalczukowi i zaangażowanym pracownikom z Referatu Oświaty i Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.

W zeszłym roku gmina otrzymała dofinansowanie na projekt „Akademia Przedszkolaka”, w którym uczestniczyło 500 dzieci . Obecnie realizowany jest kolejny projekt pt. „Nowoczesne Przedszkole”, w ramach którego zajęcia dodatkowe wspierają lepszy rozwój dzieci. Są to zajęcia manualne, językowe, plastyczne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, sensoryczne i wiele innych. Wszystko to, co jest potrzebne dzieciom w pierwszym etapie ich życia i edukacji – podkreśliła Ewa Kulikowska Burmistrz Sokółki.

Mamy jeszcze jedno przedsięwzięcie obejmujące szkoły podstawowe w gminie Sokółka. Jego wartość to 726 667 zł. Jesteśmy na etapie negocjacji. Pierwsze etapy konkursu przeszliśmy pozytywnie. Aplikujemy o kwotę 689 tys. zł. Będziemy składać wnioski na następne projekty, bo inwestować w dzieci i młodzież trzeba – dodała Burmistrz Sokółki.

 

1. Projekt „Akademia Przedszkolaka”.

 • wartość projektu – 326 507,50 zł,
 • dofinansowanie z Unii Europejskiej – 276 618,50 zł,
 • wkład własny gminy Sokółka – 49 889 zł, w tym koszt utrzymania pomieszczeń przedszkolnych,
 • realizowany w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w pięciu sokólskich przedszkolach.

W ramach projektu przeprowadzono 2736 godzin zajęć z 500 dziećmi, w tym: „Zabawy z językiem angielskim”, „Wesołe Minionki”, „Mały Konstruktor”, „Twórczy Przedszkolak”, „Raz, dwa, trzy”, „Mały Badacz”, zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne. Zajęcia miały na celu zwiększenie u dzieci umiejętności matematycznych, naukowo technicznych, informatycznych, a także rozbudzenie zainteresowań językowych, rozwój kompetencji społeczno-edukacyjnych oraz wzrost kreatywności i innowacyjności oraz zmniejszenie dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. W ramach projektu do każdego przedszkola zakupiono tablice interaktywne Smart, zestawy klocków Lego Duplo, sortery drewniane, programy komputerowe do języka angielskiego, edukacyjne gry planszowe, książki 365 eksperymentów, zestawy preparatów – Botanika, mikroskopy z wyświetlaczem, preparaty mikroskopowe, magnesy, pipety, lupy, książki. Do oddziałów specjalnych zakupiono: teczki pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do realizacji celu głównego przyczyniło się również objęcie wsparciem 44 nauczycielek poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie stosowania nowych metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. W ramach projektu przeprowadzono sześć szkoleń: „Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka w przedszkolu z wykorzystaniem gier i zabaw”, szkolenie prowadziła Joanna Wójcicka z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, „Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z dzieckiem w przedszkolu” – prowadził Zdzisław Babicz – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, „Integracja Sensoryczna Ayers w praktyce pedagogicznej” prowadziła Daniela Schlager-Jaschky, „Metoda projektu kluczem do efektywnej edukacji” prowadziła Jadwiga Czyżewska z CEN w Białymstoku, „Tworzenie Sieci Współpracy Nauczycieli” prowadziła Anna Krawczuk z CEN w Białymstoku. W ramach projektu dzieci wyjeżdżały do Białostockiego Teatru Lalek oraz do Nadleśnictwa w Supraślu. Z warsztatów wychowawczych skorzystało 20 rodziców, którzy nabyli umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, mogli wymienić się doświadczeniami. Wsparciu rodziców służyły również dyżury psychologów, gdzie można było porozmawiać o zachowaniu dzieci, rozwiązać ewentualne problemy wychowawcze.

 

2. Projekt „Nowoczesne przedszkole”

 • wartość projektu – 415 004,95 zł,
 • dofinansowanie z Unii Europejskiej – 350 652,51 zł,
 • wkład własny gminy Sokółka – 64 352,44 zł, w tym rzeczowy koszt utrzymania pomieszczeń przedszkolnych,
 • realizowany od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r. w pięciu sokólskich przedszkolach.

Przeprowadzenie zaplanowanych działań przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych 520 dzieci biorących udział w projekcie, w ramach którego realizowane są zajęcia mające na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych: język niemiecki, koło taneczne, zajęcia z programowania z wykorzystaniem innowacyjnych robotów, które „rozwijają się” się razem z dziećmi, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, zajęcia kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową, zajęcia socjoterapeutyczne. W ramach projektu powstał nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu nr 5, do którego przyjęto 25 dzieci w wieku 3-4 lat, zatrudniono dwie nauczycielki i woźną oddziałową. Do realizacji celu głównego przyczyni się również objęcie wsparciem 44 nauczycielek wychowania przedszkolnego, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym: „Jak wspomagać dziecięce talenty?” i „Jak uczyć programowania w przedszkolu?”

Zaplanowane są również zakupy pomocy dydaktycznych: 25 robotów do zaprogramowania, 25 tabletów, instrumenty muzyczne, tablice ścienne, labirynty, układanki, zabawki do przewlekania, programy multimedialne, gry planszowe do nauki języka niemieckiego, słowniki, zestaw pacynek, karty pracy. Doposażony będzie również nowopowstały oddział przedszkolny, zakupione będą: dywany edukacyjne, naczynia kuchenne (komplet dla 25 dzieci), szafki do szatni, meble do sali edukacyjnej, wykładzina antypoślizgowa, lustra, biurko, krzesła.

Realizacja projektu podniesie jakość procesu nauczania w sokólskich przedszkolach. Pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy, gdyż rodzice, którzy dotąd opiekowali się dziećmi w domu, dzięki uruchomieniu dodatkowego oddziału przedszkolnego będą mogli podjąć pracę.

 

3. „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”

 • wartość projektu – 327 297,95 zł,
 • dofinansowanie z Unii Europejskiej – 278 141,39 zł,
 • wkład własny gminy Sokółka – 49 156,56 zł, w tym koszt utrzymania pomieszczeń szkolnych,
 • realizowany będzie od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 158 dzieci w wieku 3-6 lat ze szkół podstawowych w Boguszach, Geniuszach, Malawiczach Dolnych, Starej Kamionce i Starej Rozedrance oraz w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

W ramach projektu zostanie wzbogacona oferta edukacyjna o zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji 17 nauczycielek w zakresie stosowania nowoczesnych metod i form organizacyjnych oraz wsparcie rodziców.

W każdej szkole będą realizowane następujące działania: zajęcia dodatkowe rozwijające komunikację werbalną, pamięć i kompetencje społeczne „W krainie książek”, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Dobry start w szkole”, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-techniczne „Mali wielcy konstruktorzy”, zajęcia rozwijające aktywność twórczą i samodzielne dochodzenie do wiedzy „Mali wielcy odkrywcy”, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne „W krainie wyobraźni”, zabawy z językiem angielskim, wycieczki dla dzieci, szkolenie dla nauczycielek, trening kompetencji, postaw i umiejętności wychowawczych dla rodziców. Doposażona będzie baza dydaktyczna wymienionych placówek o tablice interaktywne, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, radioodtwarzacze, instrumenty muzyczne, książki dla dzieci, gry logiczne, edukacyjne gry planszowe, klocki drewniane, plastikowe, klocki konstrukcyjne Lego We Do, sortery, zestawy eksperymentalno-doświadczalne, materiały plastyczne, zabawki edukacyjne.

(UM) Referat Oświaty, fot.: D. Żukiewicz
Skip to content