Instruktorskie spotkanie opłatkowe

16 grudnia 2017 r. w Zajeździe Bakunówka odbyło się „Instruktorskie Spotkanie Opłatkowe” zorganizowane przez Komendę Hufca ZHP w Sokółce oraz Krąg Instruktorski. Spotkania opłatkowe co roku gromadzą instruktorów sokólskiego hufca w jednym miejscu i przy jednym stole i są okazją do integracji w duchu tradycji narodowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło ponad 30 instruktorów z Sokółki, Lipska, Dąbrowy Białostockiej i Kuźnicy. Wśród nich przedstawiciele władz hufca, hufcowych komisji, kapituł, zespołów i namiestnictwa.

Krąg wigilijny

Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście reprezentujący władze lokalne, chorągwiane i kościelne. Obecni byli: Pan Adam Kowalczuk Zastępca Burmistrza Sokółki, dh. hm. Hanna Horodeńska Komendantka Chorągwi Białostockiej ZHP, dh. hm. Andrzej Bajkowski Zastępca Komendanta Chorągwi Białostockiej ZHP, dh. hm. Jolanta Kitlasz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi Białostockiej ZHP oraz kapelan hufca ks. pwd. Jarosław Grygiewicz proboszcz Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy.

Po słowie wstępu i harcerskim obrzędowym rozpoczęciu spotkania nastąpił niezwykle uroczysty moment. W szeregi instruktorskiej wspólnoty zostały przyjęte dh. Justyna Samojło i dh. Natalia Żółto, które złożyły Zobowiązania Instruktorskie. Następnie Komendantka Chorągwi Białostockiej dh. hm. Hanna Horodeńska wraz z dh. hm. Bogumiłem Dziedziulem wręczyli podkładki pod krzyże harcerskie i lilijki czterem instruktorom: dh. Elżbiecie Bielawskiej, dh. Bożenie Zaniewskiej, dh. Jolancie Konstańczuk, dh. Leszkowi Zaniewskiemu, którzy na początku grudnia z sukcesem zakończyli swoje próby harcmistrzowskie i zdobyli najwyższy stopień instruktorski. Był to niezwykle wzruszający moment, wypełniony podziękowaniami i gratulacjami kierowanymi do nowych instruktorów i nowych harcmistrzów.

Następnie po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego, zebrani przełamali się opłatkiem, życząc sobie radosnych świąt, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2018 Roku. Aby ten świąteczny czas umocnił i dał siłę do dalszego działania i służby. Potem wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych. Dźwięki kolęd wprawiły wszystkich w iście zimowy, świąteczny nastrój. Instruktorskie spotkanie opłatkowe zakończyło zawiązanie kręgu z harcerskim pożegnaniem.

Komenda Hufca ZHP w Sokółce oraz Krąg Instruktorski składają serdeczne podziękowania kierownictwu i pracownikom Zajazdu Bakunówka za pomoc w organizacji spotkania i przygotowanie potraw wigilijnych.

Instruktorskie spotkanie opłatkowe zostało zorganizowane w ramach zadania publicznego „Harcerstwo to nasz styl życia”.

phm. Edyta Wilkiel
Komendant Hufca ZHP Sokółka


Zobacz również

Skip to content