Nowy druk deklaracji ws. opłaty za gospodarowanie odpadami

Śmieci

Od 20 lipca 2017 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokółka.

Osoby, które złożyły deklarację w poprzedniej wersji, a dane w niej podane są nadal aktualne NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH DEKLARACJI.

W deklaracji, oprócz danych adresowych i danych nieruchomości należy przede wszystkim określić liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i określić czy odpady będą zbierane selektywnie czy nieselektywnie, ponieważ wpływa to na wysokość opłaty.

DO POBRANIA:

Druki deklaracji dostępne są również w punkcie informacyjnym na parterze urzędu oraz w pokoju nr 309 na II piętrze.

Od 1 lipca 2017 r. stawka opłaty miesięcznej w gminie Sokółka wynosi odpowiednio:
–  7 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane selektywnie
–  12 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane nieselektywnie

Opłaty należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na indywidualny rachunek bankowy nadany dla nieruchomości lub na rachunek bankowy urzędu lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce

Wypełnione deklaracje przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce (pierwsze piętro, pokój nr 207) oraz w pokoju nr 309 na II piętrze.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w pokoju nr 309 oraz pod nr telefonu: 85 711-09-17.

 

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017

 


Zobacz również

Skip to content