Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Burmistrz Sokółki działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373), ogłasza konkursy na stanowiska:

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydz. OS

Skip to content