I Podlaska Konferencja „Równać Szanse”

Logo

13 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 1, w godz. 10:00-15:00 odbędzie się I Podlaska Konferencja „Równać Szanse”.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z ideą programu, dowiedzą się czym ten program różni się od innych programów wspierających działania na rzecz młodzieży oraz zapoznają się z innymi możliwościami finansowania działań młodzieżowych. Oprócz tego, będzie mowa o sytuacji młodzieży w mniejszych miejscowościach i szansach na wyrównywanie ich kompetencji społecznych.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. W ramach programu wspierane są projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, biblioteki i domy kultury (działające w miejscowościach do 20 tys mieszkańców). Projekty, które otrzymują dofinansowanie w ramach Programu „Równać Szanse” mają na celu stworzenie przestrzeni, w której młodzież poprzez aktywne działania nie tylko będzie rozwijać umiejętności społeczne, ale również swoje pasje i zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Szanse aktywnego i samodzielnego nastolatka na życiowy sukces wzrastają bez względu na wielkość miejscowości, z której pochodzi.

Ponadto, przekazana zostanie informacja o możliwych źródłach finansowania działań młodzieżowych w woj. podlaskim.

Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio Białystok, a opiekę medialną TVP3 Białystok.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Równać Szanse oraz konkursu regionalnego, za którego realizację odpowiada Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA są na stronach: http://stopa.org.pl/co-robimy/rkg-równać-szanse oraz http://www.rownacszanse.pl.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/5EqGOQE0fqsqAU3w1.

DO POBRANIA:
Zaproszenie
Program konferencji

Kinga Buńda, RKG Równać Szanse


Zobacz również

Skip to content