Sokółka będzie miała szkołę muzyczną

W piątek 19 maja 2017 roku w sokólskim Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa, podczas której Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała porozumienie w sprawie utworzenia w naszym mieście Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia.

-Udało mi się przekonać Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o potrzebie utworzenia takiej placówki w Sokółce. W 2016 roku z mojej inicjatywy uchwałę intencyjną w tej sprawie podjęła sokólska Rada Miejska i zaczęłam dalej działać. Cóż więcej powiedzieć? Było naprawdę trudno – poinformowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Obok Pani Burmistrz, pod porozumieniem podpisał się Minister Kultury Piotr Gliński.

-Od 1 września 2017 roku – o ile Rada Miejska na najbliższej sesji przyjmie tę uchwałę – będziemy mieli w Sokółce Samorządową Szkołę Muzyczną I Stopnia – powiedziała Pani Burmistrz.

Szkoły muzyczne I stopnia to miejsca, gdzie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat uzyskują gruntowną wiedzę, z ogólnie pojmowanych nauk muzycznych – zarówno od strony praktycznej jak i merytorycznej. Poznawanie zasad muzyki, gra na instrumentach, śpiew to jedne z wielu elementów wchodzących w zakres wielopoziomowego kształcenia muzycznego. Dzieci w ramach zajęć indywidualnych uczą się gry na danym instrumencie. Zajęcia zbiorowe odbywają się w ramach rytmiki, audycji muzycznych, kształcenia słuchu, chóru, orkiestry oraz zespołów kameralnych.

Sokólska szkoła muzyczna zostanie ulokowana w budynku obecnego Gimnazjum nr 1. Rekrutacja do placówki będzie prowadzona do końca czerwca 2017 roku wśród osób w wieku od 6 do 16 lat. Planowane jest utworzenie trzech oddziałów: jednego w cyklu 6-letnim i dwóch w cyklu 4-letnim. Zajęcia będą prowadzili absolwenci muzycznych uczelni wyższych z Białegostoku, Gdańska i Bydgoszczy.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content