Dodatkowy nabór wniosków na stypendia „Sokół”

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza dodatkowy nabór wniosków na stypendia „Sokół” The Pucilowski Foundation, na II semestr roku akademickiego 2016/2017, dla studentów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sokółka.

Logo SFL

Z programu mogą skorzystać studenci zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw. Planowane jest przyznanie 3 stypendiów płatnych po 340 zł miesięcznie dla studentów studiów stacjonarnych lub 1700 zł na II semestr dla studentów studiów niestacjonarnych.

Kwota przeznaczona na stypendia na II semestr wynosi 5100 zł.

Wnioski on-line należy składać od 15 luty 2017 r. do 28 luty 2017 r.  Formularze będą aktywne na stronie http://www.formularze.ffl.org.pl Należy wskazać organizację: Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”.

UWAGA! Warunkiem ubiegania się o stypendium na II semestr jest:

  • średnia ocen z ostatniego semestru minimum 3,5
  • dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczający 2/3 najniższego wynagrodzenia tj. 1333 zł brutto
  • udokumentowanie dochodu za okres grudzień 2016, styczeń i luty 2017r.

Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium będą mieli studenci angażujący się w pracę na rzecz ‘Sokólskiego Funduszu Lokalnego” w roku 2016 i deklarujący przekazanie 1% podatku za 2016 r na rzecz Fundacji SFL jak największej liczby podatników.

Zarząd Fundacji SFL


Zobacz również

Skip to content