Spotkanie z Ewą Krychniak

Ewa Krychniak

28 września 2016 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce gościła Ewę Krychniak, która promowała swoją książkę pt. „Oświata i kultura żydowska Białostocczyzny okresu międzywojennego i jej wyniszczenie podczas II wojny światowej”.

Pani Ewa od 1991 r. pracuje jako nauczyciel bibliotekarz, a od 2013 r. również jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce. Jej pasją jest badanie kultury żydowskiej i praca z dziećmi w szkole. Kolekcjonuje zakładki do książek.

Opublikowała kilka artykułów m.in.: „Kultura książki w regionie sokólskim” (Warszawa 2003), „Życie społeczno-kulturalne ludności żydowskiej w końcu XIX i na początku XX w.” (Mielec 2012).

Na spotkaniu autorka opowiedziała historię powstania książki oraz odczytała listy od swoich żydowskich przyjaciół z Izraela, które stanowią fragmenty jej publikacji. Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce w skrócie przybliżyli losy Żydów w Polsce. Usłyszeliśmy także utwory muzyki żydowskiej. Na zakończenie była niespodzianka, można było spróbować tradycyjnego ciasta żydowskiego – lekach (miodownik) upieczonego przez autorkę.

(KB)

Skip to content