Zaproszenie na film

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Sokólski Ośrodek Kultury w Sokółce i Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w Sokółce zapraszają na projekcję filmu dokumentalnego pt. „The Soviet Story”, która odbędzie się 4 października 2016 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Plakat

Soviet Story to dokument Edvinsa Snore’a opowiadający o sowieckim aparacie terroru oraz współpracy między Związkiem Radzieckim i Trzecią Rzeszą przed rokiem 1941. Film to przede wszystkim seria wywiadów z zachodnimi i rosyjskimi historykami takimi jak Norman Davies czy Boris Sokolow, rosyjskim pisarzem Wiktorem Suworowem, dysydentem Vladimirem Bukovskim, członkami Parlamentu Europejskiego, jak również współtwórcami i ofiarami sowieckiego reżimu. Obraz Snore’a wskazuje na bliskie światopoglądowe, polityczne oraz organizacyjne podobieństwa między nazistowskimi Niemcami a ZSRR przed i we wczesnym stadium II wojny światowej. Przybliża wydarzenia takie jak Wielka Czystka, Wielki Głód na Ukrainie, zbrodnia katyńska, współpraca Gestapo z NKWD, przeprowadzane przez Sowietów masowe deportacje oraz eksperymenty medyczne w łagrach.

Organizatorzy


Zobacz również

Skip to content