Nową drogą z Kamionki do Podsokołdy

W niedzielę 25 września 2016 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w otwarciu i poświęceniu przebudowanej drogi powiatowej z Kamionki Starej do Podsokołdy. Uroczystość odbyła się w Wierzchlesiu.

Zdjęcie grupowe

– Ta droga połączyła trzy jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Sokólski, Gminę Sokółka i Gminę Szudziałowo – podkreślali uczestnicy uroczystości.

Mszę św. dziękczynną za zrealizowaną inwestycję odprawiono w kaplicy pw. św. Jana Chrzciciela w Wierzchlesiu. Przewodniczył jej Ks. Wacław Dudziuk, Proboszcz Parafii pw. św. Wincentego Ferreriusza i św. Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie. Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział w modlitwie ekumenicznej połączonej z poświęceniem drogi.

– Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tej inwestycji – powiedział Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski.

– Ta droga znaczy dla mnie coś więcej, ponieważ mój dziadek i ojciec pochodzili z Wierzchlesia. Dla mnie to rodzaj podróży sentymentalnej.Natomiast, na dzisiejszej homilii słyszeliśmy słowa, aby na życie patrzeć przez pryzmat wieczności. Zgadzam się z tym. Bardzo ważne jest to, co dobrego zostawimy po sobie na tym świecie. Jako włodarze mamy służyć ludziom i robić wszystko, żeby żyło się im coraz lepiej. Jestem przekonana, że droga, którą dzisiaj otwieramy to jedna z wielu przyszłych inwestycji, jakie będą Państwa cieszyć – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

– Wszystkim użytkownikom nowej drogi życzę, aby zawsze bezpiecznie dotarli do celu – podkreślił Wójt Gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz.

Za zrealizowaną inwestycję podziękował również Sołtys Wierzchlesia Andrzej Dmitruk.

Przez przecięciem wstęgi, nową drogę poświęcili księża katoliccy i prawosławni.

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka Stara – Wierzchlesie – Łaźnisko – Woronicze – Podsokołda poprzez jej przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i  676” był współfinansowany przez budżet państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Wartość inwestycji – 3 mln 995 tys. 757 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa – 1 mln 997 tys. 878 zł. Powiat Sokólski przeznaczył na ten cel 665 tys. 959 zł. Partnerami projektu były Gmina Sokółka i Gmina Szudziałowo. Wkład Gminy Sokółka to 466 tys. 172 zł, natomiast Gminy Szudziałowo – 865 tys. 747 zł.

Inwestycja była realizowana od 24 marca do 22 sierpnia 2016 roku.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content