Zakończenie przebudowy drogi gminnej w Gliniszczu Wielkim

W czwartek 4 sierpnia 2016 r. dokonano odbioru technicznego przebudowanej drogi w Gliniszczu Wielkim. W odbiorze uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Antonim Stefanowiczem.

GLINISZCZE WLK odbiór drogi

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w m. Gliniszcze Wielkie” realizowano od 9 maja do 29 lipca 2016 r. Wykonawcą robót była firma PUH Kampol Barbara Szymczyk. Ryczałtowa kwota zadania wyniosła 418 753,09 zł brutto. Zadanie sfinansowano z budżetu gminy Sokółka.

Dziękuje wykonawcom za solidną robotę, praca została wykonana – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i dodała, że cieszy się z powodu oddania do użytku kolejnego odcinka drogi gminnej. – Dzisiaj jest odbiór techniczny, żadnej fety nie robimy. Tak powinno to wyglądać. Mieszkańcy mogą zgłosić uwagi, a jeżeli żadnych nie mają to cieszymy się, że zadanie jest dobrze wykonane – podkreśliła Burmistrz Sokółki.

Zakres rzeczowo-finansowy robót zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 103729B w m. Gliniszcze Wielkie”:

 1. nawierzchnia asfaltowa – jezdnia (warstwa ścieralna) – 2 339,00 m.kw.
 2. nawierzchnia asfaltowa – jezdnia (warstwa wiążąca) – 2 355,24 m.kw.
 3. nawierzchnia żwirowa  – jezdnia – 397,00 m.kw.
 4. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej – zjazdy – 178,90 m.kw.
 5. chodniki z płyt betonowych 35×35 cm – 732,30 m.kw.
 6. obrzeża betonowe 6 cm – 528,40 mb
 7. obrzeża betonowe 8 cm – 163,90 mb
 8. rów odparowujący
 9. ogrodzenie rowu odparowującego – 230,00 mb
 10. bariery ochronne stalowe przy rowie odparowującym – 112,00 mb
 11. znaki drogowe – 20 szt.
 12. krawężnik drogowy typu ciężkiego – 679,10 mb
 13. przepust drogowy fi300 – 7,50 mb
 14. przepust drogowy fi400 – 20,70 mb
 15. umocnienie rowu drogowego z płyt betonowych typu EKO gr 8 cm – 588,00 m.kw.
 16. brukowanie skarp, przekopów i nasypów – 63,50 m.kw.

Odbiór techniczny przebudowanej drogi w Gliniszczu Wielkim:

Roboty drogowe w trakcie przebudowy drogi w Gliniszczu Wielkim:

(UM) Fot.: D. Żukiewicz

Skip to content