Spotkanie z Litwinami

18 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum Szkoleniowego “Dainava” z Druskiennik na Litwie. Centrum prowadzi szkolenia dla urzędników i pracowników administracji lokalnej.

Spotkanie z Litwinami

Dyskusja z udziałem Zastępcy Burmistrza Sokółki Adama Mariana Kowalczuka, Sekretarza Sokółki Adama Łajkowskiego oraz Kierownika Piotra Romanowicza i Pracowników Wydziału Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych dotyczyła możliwości nawiązania partnerstwa w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska.

Program Interreg V-A Litwa-Polska daje możliwości między innymi w zakresie zachowania, ochrony i rozwijania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów transgranicznych.

Duży nacisk położony jest także na promowanie dziedzictwa jako bardzo cennej wartości regionu. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w tym kierunku powinna iść przyszła współpraca.

Spotkanie było owocem forum partnerstwa, w ramach Konferencji Inaugurującej „Interreg V-A Litwa-Polska: w kierunku zmian”, które odbyło się 22 marca w Druskiennikach.

Na początku maja planowane jest kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz partnera z Litwy, w celu uszczegółowienia wspólnego projektu.

Wydział Pozyskiwania
Funduszy Pozabudżetowych
Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content