Spotkanie z przedsiębiorcami na przebudowywanej ul. Torowej

W czasie spotkania

Z inicjatywy Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej 3 września odbyło się spotkanie z Panem Jackiem Kucharewiczem, Prezesem METAL-FACH Sp. z o.o., na przebudowywanej ulicy Torowej, w sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych z nieruchomości firmy.

W spotkaniu uczestniczyli obok szefów pracownicy merytorycznie odpowiedzialni, projektant o specjalności sanitarnej oraz dołączyli: Pan Ignacy Zabłocki i Pan Sławomir Sawicki, Radny Rady Miejskiej w Sokółce.

Na wstępie Pani Burmistrz zadeklarowała wolę współpracy i podkreśliła znaczenie firmy Metal-Fach dla Sokółki. W trakcie spotkania zebrani omówili problemy związane z odwodnieniem ulicy Torowej i nieruchomości sąsiednich.

Projektant zaproponował firmie wybudowanie podziemnego zbiornika chłonno – rozsączającego w postaci segmentu skrzynek z ustaleniem bezpiecznego wypływu do kanalizacji deszczowej na poziomie 10 [l/s] i następnie wykonanie na nim parkingu. Pan Jacek Kucharewicz odpowiedział, że ta technologia jest mu znana, jest kosztowna, niemniej do rozważenia  w przyszłości. Pani Burmistrz podkreśliła konieczność brania pod uwagę zdania wszystkich na obszarze nieruchomości których byłby rozwiązywany problem odprowadzenia wód opadowych.

Podsumowując, Pan Jacek Kucharewicz stwierdził, że stan zaawansowania jego inwestycji i Gminy Sokółka w ulicę Torową wyklucza zmiany, należy dokończyć inwestycje a z problemem odprowadzenia wód opadowych zmierzyć się później. Zebrani za docelowe uznali rozwiązanie prowadzące do skierowania wód opadowych do zalewu bądź wybudowanie wcześniej zbiornika retencyjnego.

Skip to content