Stypendia Prymus i Sokół

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny przypomina, że 10 września 2015 r. mija termin składania wniosków na stypendia Prymus i Sokół The Puciłowski Foundation.

  • Stypendia Prymus od 1 klasy gimnazjum do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (po 1000 zł dla gimnazjalistów i 1500zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
  • Stypendia Sokół The Puciłowski Foundation dla maturzystów po 1500zł dla studentów od pierwszego do ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po 3,400zł na rok.

Wymagania:

  • średnia ocen dla gimnazjalistów 4,5
  • do Prymusa 4
  • do Sokoła 3,8
  • dla studentów po każdym semestrze minimum 3,5

Dochód na jednego członka w rodzinie nie przekraczający w b.r. 2225 zł brutto. Za pracę na rzecz Funduszu Lokalnego można zdobyć maksymalnie 30 punktów.

Wniosek można znaleźć na stronie Fundacji http://fundacjasfl.org.pl

Maria Talarczyk

Skip to content