Niemieccy przedsiębiorcy na sesji

Grupa niemieckich przedsiębiorców, zajmujących się zieloną energią oraz budową systemów energetycznych gościła na sesji Rady Miejskiej w Sokółce, która odbyła się 28 sierpnia.

Delegfacja z Niemiec

W Sokółce gościła delegacja w składzie: Markus Stromenger – Prezes Zarządu EME Group, Gőtz Muller – Dyrektor Finansowy EME, Jőrg Stan – Dyrektor Rozwoju Projektów EME, Monika Gessner – Przewodnicząca Związku Niemieckiego Przemysłu z regionu Bawarii, Walter Gunz – Radca Zarządu EME, Inwestor i Przedsiębiorca, Udo Rohner – reprezentujący w Polsce EME, Romuald Bogusz z Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój, Stefan Taigner z Regen Eco, Andreas Jung – ekspert gospodarki odpadami. Grupa przyjechała na zaproszenie Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej oraz Alfreda Głuszyńskiego – Prezesa Eko Gril w Sokółce, a jednocześnie Wiceprezesa Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza w Warszawie.

Niemieccy przedsiębiorcy zapoznali Radnych z działalnością swoich instytucji, a także przedstawili najnowocześniejsze rozwiązania techniki w zakresie tzw. zielonej energii, które funkcjonują w Zachodniej Europie.

– Podczas wizyty w Sokółce odwiedziliśmy Zielone Osiedle. Jesteśmy przekonani, że dzieci mieszkające w tej dzielnicy będą mogły w przyszłości bawić się na białym, a nie na czarnym śniegu. Wytwarzamy urządzenia, które produkują prąd i ciepło, także z biogazu. Chcemy nawiązać z Państwem współpracę. Nasi inwestorzy są na to gotowi. Zadania te chce sfinansować fundusz inwestycyjny z Lichtensteinu – poinformowali przedsiębiorcy z Niemiec.

Pani Burmistrz podkreśliła, że to Prezes Alfred Głuszyński zaproponował zorganizowanie tego spotkania. Następną wizytę niemieckich przedsiębiorców w Sokółce zaplanowano na przełom września i października br.

Podczas sesji przyjęto następujące projekty uchwał:

  • w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2015 rok;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu;
  • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym “Edukator” w Łomży prowadzącemu Szkołę Podstawową w Janowszczyźnie w wysokości wyższej niż określona w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z przeznaczeniem na ucznia oddziału przedszkolnego;
  • w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka;
  • w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie nieodwracalnych skutków długotrwałej suszy w Gminie Sokółka;
  • w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Malawiczach Dolnych;
  • w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Sokółka;
  • w sprawie unieważnienia wyborów Sołtysa i Rady sołeckiej w Sołectwie Miejskie Nowiny;
  • w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content