Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje, że został sporządzony spis wyborców uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Spis jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Pl. Kościuszki 1,  pokój nr 301 do 31 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Skip to content