Zaproszenie na spotkanie w sprawie KS “Sokół”

Burmistrz Sokółki zaprasza Radnych Rady Miejskiej, Gminną Radę Sportu, przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie Gminy Sokółka, byłe i obecne władze Klubu Sportowego „Sokół” oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 16.00 w sali Sokólskiego Ośrodka Kultury ul. Grodzieńska 1. 

Tematem spotkania będzie przedstawienie obecnej sytuacji finansowej Klubu Sportowego „Sokół”, poznanie społecznej opinii przed podjęciem decyzji w sprawie rozpatrzenia wniosku klubu o umorzenie zaległości, powstałej z tytułu niewłaściwie wykorzystanych dotacji udzielonych klubowi przez Gminę Sokółka w latach 2010-2011.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Wydziałem Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sokółce, pokój 304, tel. 85 7110935 lub 85 7110915.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content