W rocznicę uchwalenia Konstytucji

W historii Polski są daty o szczególnym znaczeniu – dni świąt narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. Należy do nich 3 Maja – dzień uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Uroczyste obchody 224. rocznicy tego wydarzenia odbyły się w Sokółce. Do oddana hołdu twórcom Konstytucji 3 Maja zaprosili Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Obchody rozpoczęło uroczyste nabożeństwo, jakie zostało odprawione w miejscowej cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. W intencji Ojczyzny modlono się również podczas mszy z udziałem pocztów sztandarowych, którą odprawiono w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego. Pod kościołem rozdawane były biało – czerwone kotyliony, przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolumnę prowadziła Miejska Orkiestra Dęta, działająca przy Gimnazjum nr 1. Na końcu kolumny jechali ułani z Sokólskiego Pododdziału im. 10. Pułku Ułanów Litewskich.

– Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i druga w świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych – ustawą tego typu. Przyjęty przez Sejm Wielki dokument był owocem wysiłku patriotycznego tej części Polaków, którzy chcieli ratować swoją Ojczyznę przed zbliżającym się upadkiem. Udowodnili oni, że Polskę stać na wielkie czyny i reformy, które zapewniają jej godne miejsce wśród niepodległych państw Europy – powiedział do prowadzący uroczystość Zbigniew Dębko, Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury.

W klimat trzeciomajowego święta wprowadzili zebranych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, którzy zaprezentowali się w polonezie. Grupę młodych tancerzy przygotowała do występu Anna Bednarczyk, nauczycielka ze SP nr 1.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Jako pierwsza głos zabrała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

– Dziś obchodzimy kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja. Powinniśmy być dumni z tejże Konstytucji. Jej twórcy, a nasi praojcowie starali się dzięki temu dokumentowi wprowadzić zasady państwa demokratycznego. Pomimo zaborów, wojen i okupacji, nasza Ojczyzna w końcu może się cieszyć upragnioną wolnością. Oto możemy być dumni z faktu, że jesteśmy Polakami, że dbamy o swój naród i swoje rodziny – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

O zabranie głosu poproszono również Wicestarostę Sokólskiego Jerzego Białomyzego. List od Prezydenta RP odczytał Józef Klim z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kolei pismo od Marszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Baszko odczytał jego asystent Paweł Żuk. Do organizatorów uroczystości wpłynęły też pisma od Posłów: Jarosława Zielińskiego oraz Krzysztofa Jurgiela.

Po przemówieniach poszczególne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem.

Uroczystości zakończył występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, którzy tym razem zaprezentowali się w krakowiaku, a także koncert Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Leszka Szymczukiewicza i kierownictwem muzycznym Rafała Bronieckiego. Orkiestrze towarzyszyły mażoretki, które ćwiczą pod okiem Katarzyny Reszuty i Magdaleny Breńko, nauczycielek z Gimnazjum nr 1 w Sokółce. Młodych artystów nagrodzono gromkimi brawami i słodyczami, ufundowanymi przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content