Promocyjny rajd rowerowy

W piątek 8 maja odbędzie się Promocyjny Rajd Rowerowy po Sokólszczyźnie. Jego organizatorem jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, natomiast współorganizatorem – Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. W rajdzie wezmą udział m.in. przedstawiciele mediów, środowisk opiniotwórczych i branży turystycznej. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja Sokólszczyzny jako miejsca bogatego w dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Rajd rowerowy rozpocznie się w Białymstoku, skąd uczestnicy przejadą pociągiem do Sokółki. W Sokółce planowane jest zwiedzanie kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego, Muzeum Ziemi Sokólskiej, gdzie odbędzie się pokaz rękodzieła ludowego – tkactwa dwuosnowowego. Następnie uczestnicy zwiedzą XIX wieczną cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego i przejadą rowerami w kierunku Malawicz Górnych, poznając różnorodność kulturową i historyczną okolicy. Uczestnicy rajdu zatrzymają się również w Bohonikach oraz w Gospodarstwie Bartnika Sokólskiego. Rowerzyści w czasie rajdu będą mieli okazję skosztować specjałów Ziemi Sokólskiej.

Dokładny program rajdu przedstawia się następująco:
8.45 – 9.15 Wyjazd specjalnie podstawionym pociągiem Przewozów Regionalnych z Białegostoku do Sokółki
Zwiedzanie Sokółki:
9.20 – 9.35 zwiedzanie kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego
9.35 – 9.40 przejazd na parking Urzędu Miejskiego
9.40 – 10.25
• zwiedzanie Muzeum Ziemi Sokólskiej mieszczącego się w XVIII w. budynku  z działem poświęconym Tatarom Polskim,
• pokaz rękodzieła ludowego – tkactwo dwuosnowowe
• uroczyste otwarcie Punktu Informacji Turystycznej w Sokółce
10.30 – 10.50 • zwiedzanie XIX wiecznej cerkwi prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego
11.00 – 11.30 • przejazd i zwiedzanie prawosławnego cmentarza w Sokółce, m.in. opowieść o sokólskim Romeo – Julianie Żypowskim oraz wynalazcy Nikodemie Hryckiewiczu
12.00 – 12.30 • Sokółka –  Kundzin (8 km); Wyjazd z Sokółki ul. Kresową w kierunku Kundzina: podziwianie zalewu, krótkie zwiedzanie zabytkowego kościoła Narodzenia NMP; wzniesionego z kamienia polnego; opowieści o miejscowych pokusach, które wpędziły do grobu króla Stefana Batorego. (dwa krótkie postoje po 5 min)
12.40 – 13.00 • Kundzin – Puciłki –  Malawicze (5 km). Planowany odpoczynek oraz pokaz wypieku tradycyjnego chleba z poczęstunkiem w gospodarstwie Agroturystycznym „Młynareczka”. Opowieść o sokólskich wiatrakach oraz wizyta przy głazie upamiętniającym jedną z największych osad tatarskich.
13.40 – 13.55 • Malawicze – Bohoniki (2,5 km). Zwiedzanie zabytkowego muzułmańskiego cmentarza – mizaru, drewnianego meczetu oraz poczęstunek dań kuchni tatarskiej w Domu Pielgrzyma
15.30 – 15.45 • Bohoniki – Drahle (3 km); przejazd obok wyrobisk żwirowych
15.45 – 16.05 • Drahle – Sokółka (3 km); postój nad zalewem przy pomniku Piotra i Mieczysława Ejsmont
16.15 – 17.10 • Wizyta w Gospodarstwie Bartniczym Pana Jana Zajkowskiego. Opowieści o tradycji bartnictwa w regionie sokólszczyzny połączony
Około 17.20 – 18.00 • Powrót do Białegostoku pociągiem Przewozów Regionalnych

Liderem projektu jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna przy partnerstwie z Urzędem Miejskim w Sokółce.

(UM), na podstawie materiałów opracowanych przez PROT
http://www.podlaskieit.pl

Skip to content