Zakończenie projektu „Szkoła z klasą”

18 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce odbyła się uroczystość podsumowania projektu pt. „Szkoła z klasą”, realizowanego wspólnie przez Urząd Miejski w Sokółce i 9 szkół podstawowych, w okresie od 2.01.2012 r. do 30.06.2013 r. Na ten cel Gmina Sokółka pozyskała ponad 405 tys. złotych. Jest to już szósty projekt oświatowy – w sumie Gmina Sokółka pozyskała 3 mln. 200 tys. złotych. Projekt był w 100 % finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

szkola_z_klasa_015

W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Sokółki Pan Stanisław Małachwiej, Skarbnik Sokółki Pani Janina Kucharewicz, kierownik projektu Pani Anna Żemajduk, koordynator Pani Agata Januszkiewicz, Dyrektorzy Szkół, nauczyciele i uczniowie.

Zebranych gości serdecznie przywitał gospodarz uroczystości – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Pan Zbigniew Laszuk, który powiedział, iż uczestnictwo w projekcie było ogromnym przedsięwzięciem, które w znacznym stopniu dało uczniom szansę lepszego startu szkolnego. Pokazało, że dzieci mają różne predyspozycje i umiejętności.

Ważne jest podkreślenie indywidualności każdego ucznia i pokazanie, że nikt nie powinien czuć się gorszy, a każde dziecko jest zdolne. Rolą dorosłych jest, by te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Dyrektor za wspólną realizację projektu podziękował: Burmistrzowi Sokółki Panu Stanisławowi Małachwiejowi, Zastępcy Burmistrza Panu Krzysztofowi Szczebiotowi, pracownikom Urzędu Miejskiego, Dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom.

Burmistrz Sokółki Pan Stanisław Małachwiej w swoim wystąpieniu podkreślił, iż pierwszy etap kształcenia ucznia jest okresem szczególnym, początkowe lata doświadczeń szkolnych decydują często o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy i rozwijają talenty. W ramach projektu przeprowadzono szereg zajęć nie tylko wyrównawczych, ale i kół zainteresowań, zakupiono pomoce dydaktyczne. Serdeczne podziękowania Pan Burmistrz złożył Dyrekcji szkół oraz nauczycielom, których wkład w realizację projektu był znaczący. Powiedział, iż rolą organu prowadzącego jest dbanie o rozwój ucznia, a pozyskiwanie funduszy unijnych, temu celowi szczególnie służy. Za trud i zaangażowanie podziękował odpowiedzialnemu za oświatę, swojemu Zastępcy Panu Krzysztofowi Szczebiotowi oraz pracownicom Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej. Za napisanie i nadzór nad prawidłową realizacją projektu Pani Annie Żemajduk, za współpracę Pani Agacie Januszkiewicz, za rozliczenie finansowe projektu – Skarbnik Sokółki Pani Janinie Kucharewicz i pracownicom Wydziału Polityki Finansowej i Budżetu Paniom Joannie Biziuk, Barbarze Rokickiej i Elżbiecie Ziętek. Pan Burmistrz wręczył pamiątkowe dyplomy realizatorom projektu. Podziękowania za koordynowanie w szkołach otrzymali: Dyrektor SP w Boguszach Pani Bożena Tolko, Dyrektor SP w Geniuszach Pani Katarzyna Ewa Szafran, Dyrektor SP w Janowszczyźnie Pan Janusz Pawłowski, Pani Barbara Matyszczyk, Dyrektor SP w Malawiczach Dolnych Pani Agnieszka Iłenda, Dyrektor SP w Starej Kamionce Pani Helena Rećko, Dyrektor SP w Starej Rozedrance Pani Elżbieta Gruca, Dyrektor SP Nr 1 w Sokółce Pan Zbigniew Laszuk, Dyrektor ZSI w Sokółce Pani Maria Lilla Andrzejewska, Dyrektor ZSO w Sokółce Pan Adam Kowalczuk. Dyrektorzy swoje funkcje pełnili społecznie, często kosztem swego prywatnego czasu.

Pani Anna Żemajduk, w swoim wystąpieniu podkreśliła: „iż dziś świętujemy sukces, którego Dyrektorzy szkół i nauczyciele są autorami. To Państwo rozbudzili wśród uczniów zdolność samodzielnego myślenia, pasję poznawania i tworzenia. Usiłowali wzniecić ciekawość świata i głód wiedzy. 630 uczniów i uczennic z klas I-III, spędzili w szkołach wiele czasu, wiele razem przeżyli i nauczyli się. Wynieśli nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także dużo doświadczeń, wspomnień, wspaniałych chwil. W ramach projektu w 9 szkołach podstawowych, 62 nauczycieli przeprowadziło 5902 godziny zajęć, a w tym: 2452 zajęcia wyrównawcze, 1240 zajęć logopedycznych, 190 zajęć socjoterapeutycznych i psychologiczno-pedagogicznych, 300 zajęć z gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej, 960 zajęć rozwijających zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, 760 zajęć rozwijających zainteresowania: językiem angielskim, przedmiotami humanistycznymi, tańcem. Na dodatkowe zajęcia wydatkowaliśmy kwotę 325 tys. złotych. Uczniowie zaskakiwali pomysłowością w wykorzystywaniu zakupionych pomocy dydaktycznych: książek, słowników, mikroskopów, lunet, kompasów, komputerowych programów edukacyjnych. W ramach projektu zakupiliśmy 11 laptopów, 11 drukarek, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, 2 aparaty fotograficzne, stroje dla tancerzy ze Szkoły Podstawowej nr 1, materiały papiernicze, razem wydatkowaliśmy 80 tys. złotych.”

Za owocną współpracę Pani Anna Żemajduk podziękowała nauczycielkom: Pani Janinie Antoniewskiej z SP Nr 1 w Sokółce, Pani Małgorzacie Rogowicz z ZSI w Sokółce, Pani Barbarze Tolko z ZSO w Sokółce, Pani Krystynie Sośnie z SP w Starej Rozedrance oraz wszystkim pracownikom z administracji i obsługi szkół.

Polonezem i tańcem ludowym „W moim ogródeczku”, uroczystość uświetnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce. Występ uczniów przygotowały Panie Anna Bednarczyk i Jolanta Gabiniewicz.

Pod kierunkiem Pani Barbary Rutkowskiej, inscenizację wiersza J. Tuwima „Rzepka” przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance.
W nagrodę, za udział w uroczystości wszystkich uczniów zaproszono na słodki poczęstunek.

Anna Żemajduk

Skip to content