Komputery już są

Do końca czerwca wszyscy beneficjenci projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka” otrzymają komputery. W większości będą również gotowe przyłącza internetowe. W sumie komputery trafią do 350 rodzin, natomiast z przyłączy skorzysta 500 odbiorców z terenu sokólskiej gminy.

Od 1 lutego 2010 do 31 grudnia 2014 roku Gmina Sokółka realizuje projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka” w  ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

– Bardzo czekaliśmy na ten sprzęt – przyznała rodzina Wróblewskich ze Starej Kamionki. Nowy komputer przekazał im Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej wraz z Zastępcą Burmistrza Krzysztofem Szczebiotem.

– Wśród beneficjentów projektu jest około 80  osób niepełnosprawnych – poinformował Krzysztof Szczebiot.

Wartość projektu to 3 mln 859 tys. 300 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 3 mln 286 tys. 800 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Sokółka. Koordynatorem projektu jest firma LOGOS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano również uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Sokółce, budowę szerokopasmowych łączy internetowych oraz uruchomienie centrum zarządzania siecią.

– Projektem zostali objęci: mieszkańcy Gminy Sokółka, osoby niepełnosprawne, korzystające ze świadczeń opieki społecznej, ze świadczeń rodzinnych, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze. Rekrutacja do projektu trwała od 11 maja do 17 czerwca 2011 roku. W sumie wpłynęło 605 wniosków – powiedziała Marta Puszko, specjalista do spraw rekrutacji i monitoringu projektu w gminie Sokółka.

Do połowy lipca prowadzone będą szkolenia dla beneficjentów. Dotyczą one obsługi komputera i korzystania z Internetu.

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content