Jak, gdzie wrzucać śmieci i kto je odbierze?

Informacje o nowych zasadach dotyczących odpadów komunalnych

segregacja_odpadow

Segregacja odpadów wymaga niewielkiego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku postępowania z odpadami. Selektywna zbiórka odpadów we własnych gospodarstwach domowych to pierwszy i podstawowy krok do odzysku i recyklingu, które znacząco przyczynią się do poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy.

Oprócz ekologicznego znaczenia segregacja odpadów ma również wymiar ekonomiczny. Osoby, które deklarują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, będą płacić mniej niż osoby, które nie wyrażą chęci segregowania odpadów. Stawka opłaty w gminie Sokółka wynosi odpowiednio:

  • 5 zł miesięcznie od osoby – za odpady zbierane selektywnie
  • 8 zł miesięcznie od osoby – za odpady zbierane nieselektywnie

Kto odbierze Twoje śmieci?

16 maja 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg na zamówienie publiczne dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla mieszkańcom gminy Sokółka. Wpłynęły trzy oferty, z których wybrana została najkorzystniejsza, przedstawiona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce, przy ul. Targowej 10.

Do czego wrzucać i jak segregować śmieci?

Do segregacji odpadów będą służyły worki w różnych kolorach:

niebieskim – papier, tektura

czerwonym – odpady metalowe (np. puszki po napojach i konserwach, nakrętki, drobne metale)

żółtym – odpady z tworzyw sztucznych, typu PET

czarnym – pozostałe odpady np. odpady higieniczne

bezbarwnym – opakowania wielomateriałowe

zielonym – odpady szklane typu butelki, słoiki

brązowym – bioodpady typu resztki żywności, skoszona trawa itp.

UWAGA! Worki na odpady segregowane będą w sprzedaży w pakietach po 10 szt. danego koloru, w cenie 5 zł brutto za pakiet. Na workach będzie zamieszczona informacja o sposobie segregacji danych śmieci. Nie ma obowiązku mycia wrzucanych do worków opakowań.

Zobacz również: Zasady segregowania odpadów

Skąd wziąć pojemniki na śmieci?

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Sokółce oferuje nowe i używane pojemniki na śmieci o różnych rozmiarach:

NOWE POJEMNIKI
SM-120 – 120 zł
SM-240 – 170 zł
SM-660 – 680 zł
SM-1100 – 820 zł

Przy zamówieniu nowych koszy cena może zostać zwiększona o koszty transportu. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

POJEMNIKI UŻYWANE
SM-120 METALOWE – 40 zł
SM-120 PLASTIKOWE – 80 zł
SM-240 – 130 zł

Sprzedaż większych pojemników będzie realizowana tylko na indywidualne zamówienie po wpłaceniu minimum 50% zaliczki. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Podane ceny są cenami brutto. Płatność za pojemniki będzie przyjmowana tylko gotówką.

HARMONOGRAMY WYWOZÓW ŚMIECI:

Harmonogram odbioru odpadów DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA SOKÓŁKA

Harmonogram odbioru odpadów DLA MIESZKAŃCÓW WSI

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu MPO: 85 711-26-14, lub osobiście w MPO Sokółka, ul. Targowa 10.

Skip to content