Zlot Hufca ZHP Sokółka

Przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów …

W dniach 7-9 czerwca 2013 r. w Bazie Harcerskiej „Kamionek” w Kamiennej Nowej, tradycyjnie jak co roku, odbył się Zlot Hufca ZHP Sokółka. Impreza ta, to wspólne spotkanie drużyn w harcerskim gronie, przegląd i upowszechnienie dorobku Harcerstwa Sokólskiego Hufca, wymiana doświadczeń między drużynami, zawiązanie nowych przyjaźni, spotkanie młodszych i starszych harcerzy na wspólnym apelu, podczas zajęć programowych i gier harcerskich. Zlot to wspaniała okazja do zdobywania sprawności, poprawienia dyscypliny wewnętrznej drużyn.

zlot_hufca

Na tegorocznym Zlocie, który odbywał się pod hasłem „100-lecie harcerstwa na białostocczyźnie”, spotkało się ponad 100 uczestników, instruktorów, wędrowników, harcerzy i zuchów z Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Lipska, Nowego Dworu i Sidry z następujących gromad: 32 GZ „Wilczki” i drużyn: 1SDH „Atma”, 1 DDH „Gladius”, 2 DDHSG „Astat”, 3 SDW „Inki”, 4 NDHSG „Złote Lwy”, 5 DH „Trawers”, 6 LDHSG „Żubry”, 22 SDW „Vi Tri”, 32 SDH „Rudy”, 44 SDH „Kamena”, Krąg Starszyzny Harcerskiej „PISTON”.

Podczas Zlotu nie zabrakło także gości. Zlot odwiedzili dh. hm. Adam Kowalczuk, dh. hm. Robert Grzesik, ks. pwd. Jarosław Grygiewicz oraz ks. pwd. Wojciech Dziubiński.

Dni Zlotu upłynęły nam w miłej atmosferze. Spędziliśmy ten czas na zgłębianiu wiedzy na temat 100-letniej historii ZHP w ramach zajęć programowych, które w tym roku odbywały się w 4 blokach metodycznych: zuchowym, harcerskim, harcerzy starszych, wędrowników w formie warsztatów, gier terenowych, wędrówek z mapą sztabową, śpiewanek, pląsów w zależności od grupy wiekowej.

Drugiego dnia zlotu w ramach integracji sokólskiego harcerskiego środowiska odbyło się „Spotkanie integracyjne drużynowych i instruktorów”. Instruktorzy uczestniczyli w zajęciach programowych i wraz z całym zlotem we mszy świętej oraz ognisku obrzędowym, podczas którego w szeregi ZHP przyjęci zostali nowi harcerze oraz instruktorka. Składając przyrzeczenie harcerskie czy zobowiązanie instruktorskie zobowiązali się do służby Bogu i Polsce, do postępowania wg prawa harcerskiego oraz do przyjęcia na siebie obowiązków harcerskiego wychowawcy i opiekuna.

W podniosłej atmosferze obrzędowego ogniska wspominaliśmy ważne wydarzenia ze 100-letniej historii harcerstwa, śpiewaliśmy piosenki obrzędowe.

Słoneczno-deszczowa pogoda, uśmiechy na rozgrzanych słońcem twarzach, ognisko do późnych godzin nocnych i przygody przeżyte na pozornie znanych nam nadbiebrzańskich terenach, na długo zostaną w pamięci, a wspomnienia niewątpliwie utrwalone będą na kartach niejednej harcerskiej kroniki. Nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć odliczanie do kolejnego Zlotu, który przyciągnie jeszcze większe grono harcerzy i stanie się kolejną okazją do integracji drużyn z różnych środowisk.

Czuwaj!
phm. Edyta Wilkiel
Komenda Hufca ZHP Sokółka

Skip to content