Strażacy z Lipiny mają nowy sprzęt

10 tysięcy złotych przyznał Marszałek Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinie koło Sokółki. Ochotnicy z Lipiny otrzymali: sześć hełmów strażackich, sześć kompletów ubrań koszarowych, sześć par specjalnych butów strażackich oraz motopompę pływającą „Niagara” .

– Hełmy, z których dotychczas korzystaliśmy, liczyły sobie ponad 30 lat. Nowy sprzęt i ubrania to ogromna pomoc dla naszej jednostki – powiedział Marian Żmojda, kierowca, a zarazem członek zarządu OSP w Lipinie. Pan Marian jest strażakiem od 1979 roku.

– Służenie innym to ogromna satysfakcja – przyznali Marian Żemojda i Kazimierz Tumiel z OSP w Lipinie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinie powstała w 1967 roku. Obecnie jej struktury tworzy 37 osób.

– Jest to jednostka typu „S”, która posiada status pożytku publicznego. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie – wyjaśnił Daniel Głażewski z Urzędu Miejskiego w Sokółce.

W 2011 roku OSP w Lipinie pozyskała samochód pożarniczy średni ratowniczo – gaśniczy STAR 244 L, który wcześniej służył dla ochotników ze Starej Kamionki. Przypomnijmy, że w 2010 roku Marszałek Województwa Podlaskiego przyznał 20 tysięcy złotych dla OSP w Starej Rozedrance. Pieniądze posłużyły na zakup sprzętu pożarniczego.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content