Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie www.bialystok.pgedystrybucja.pl w zakładce „Komunikaty o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej” > Zakład Sieci Białystok Teren.

(TT)


Zobacz również

Skip to content