Pomoc Ofiarom Przestępstw

22 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, ustanowiony w państwach członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej w 1988 r. Najważniejszym prawem jakie przysługuje osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom przestępstw jest możliwość zawiadomienia o tym (Policji, prokuratury, sądu lub instytucji pomocowej) i szukania pomocy. Dlatego też motywem przewodnim tegorocznej akcji informacyjnej jest apel o reakcję społeczną.

Im więcej wsparcia otrzymają osoby pokrzywdzone, tym bardziej efektywne mogą być toczące się procedury prawne. Jeśli stała ci się krzywda – np. ktoś cię okradł, pobił, napadł, zastraszał – zgłoś to! To normalne, że się wstydzisz, jest ci głupio, boisz się…  Ważne, byś pokonał swoje obawy i zgłosił to.  Wtedy jest szansa, że sprawca nie pozostanie bezkarny.

Adresy pod którymi można uzyskać pomoc:

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

16-100 Sokółka, ul.Wojska Polskiego 7, pomoc prawna – tel. 085  711  20 64

oraz

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, tel. 085 712 11 08

PUNKT POMOCY RODZINIE

16- 100 Sokółka, ul. Grodzieńska 47, pomoc pedagoga, pedagoga mediatora – wtorek 15.30 – 18.00

porady psychologa – czwartek 15.30 – 18.00, tel. 784 750 896

punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 19.00

SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY

Ośrodek Wsparcia  Rodziny – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00

Grupa Wsparcia Kobiet, Bezpłatna Pomoc Prawna, ul. Plac Kościuszki 9, tel. 085 711 57 00, www.sfl.org.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

16-100 Sokółka, ul. Mickiewicza 11, tel. 085 711 32 91

oraz

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24a, tel. 085 712 13 46

PROKURATURA REJONOWA

16- 100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 7, tel. 085 722 99 60

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

16- 100 Sokółka, ul. Białostocka 69b, tel.  Zaufania  085 711 02 24 lub 997, www.sokolka.policja.gov.pl

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

16- 100 Sokółka, ul. Kościuszki 1, tel. 085 711 09 41

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

16- 100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8, pomoc prawna tel. 085 711 08 23


Zobacz również

Skip to content