Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 2016

Zdjęcie grupowe

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce. Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską reprezentował Zastępca Burmistrza Pan Adam Kowalczuk.

Uroczystość uświetnił opracowany na wysokim poziomie program artystyczny, przygotowany przez uczniów szkoły. Recytatorsko, wokalnie i tanecznie zaprezentowali się chłopcy i dziewczęta kilku klas pod kierunkiem nauczycieli: Doroty Zalewskiej, Ewy Dębko, Barbary Chancewicz, Doroty Kamińskiej i Elżbiety Król. Dekoracje sali gimnastycznej przygotowała Pani Małgorzata Chociej. Dyrektor szkoły Anna Andrzejewska przywitała zebranych gości, życzyła samych sukcesów, podziękowała za wieloletnią pracę przybyłym na uroczystość nauczycielom emerytom. Prezes ZNP Janina Sawicka wręczyła medale KEN nauczycielom: Ewie Ancypo i Marcie Doroszkiewicz. Następnie Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk podziękował pracownikom oświaty za trud i pracę na rzecz gminnej oświaty oraz życzył nieustającego entuzjazmu i energii. Powiedział też, że władze gminy dokładają wszelkich starań, aby stworzyć jak najlepsze warunki pracy, stąd remonty placówek oświatowych, w tym dobudowa łącznika w Zespole Szkół Ogólnokształcących, dzięki czemu powstały dwie przestronne sale, które wykorzystane będą na szkolną świetlicę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nasi nauczyciele awansują

awanse_zawodowe_nauczycieli_26

Państwa zaangażowanie w realizację celów i zadań szkoły pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji – tymi słowami Zastępca Burmistrza Sokółki Pan Adam Kowalczuk rozpoczął spotkanie w dniu 25 sierpnia 2016 r., podczas którego wręczył awanse zawodowe sześciu nauczycielom z gminy Sokółka.

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymały: Agnieszka Puszko, Urszula Gremza, Joanna Struczewska, Dorota Horczak, Anna Klim i Małgorzata Uljasz.

W imieniu Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej, zastępca Adam Kowalczuk pogratulował Paniom solidnego przygotowania do egzaminu, podziękował za wytrwałość podczas odbywania stażu, sumienność i troskę o dobro uczniów, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content