Nasi nauczyciele awansują

awanse_zawodowe_nauczycieli_26

Państwa zaangażowanie w realizację celów i zadań szkoły pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji – tymi słowami Zastępca Burmistrza Sokółki Pan Adam Kowalczuk rozpoczął spotkanie w dniu 25 sierpnia 2016 r., podczas którego wręczył awanse zawodowe sześciu nauczycielom z gminy Sokółka.

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymały: Agnieszka Puszko, Urszula Gremza, Joanna Struczewska, Dorota Horczak, Anna Klim i Małgorzata Uljasz.

W imieniu Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej, zastępca Adam Kowalczuk pogratulował Paniom solidnego przygotowania do egzaminu, podziękował za wytrwałość podczas odbywania stażu, sumienność i troskę o dobro uczniów, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content