Wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Open Education Group Sp. z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy — wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z powiatów m. Białystok, białostockiego i sokólskiego”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób po 30 roku życia,które mieszkają na terenie powiatu sokólskiego i znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy przez działania aktywizujące i szkolenia zawodowe. Uczestnikiem projektu może zostać osoba pracująca,jak również planująca odejść z rolnictwa i podjąć zatrudnienie.

W ramach udziału w projekcie oferowany jest:

 • udział w systemie wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego i komunikacji społecznej,
 • bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestnika i trendów rynku pracy.

Wszystkie szczegółowe informacje zamieszczone są w załączniku.

Dodatkowe informacje również na stronie www.openeducation.pl

Kontakt:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, tel. 85 869 11 69.

Monika Jakubecka
Mentor/Asystent

Burmistrz przekazała kolejne ozonatory

W poniedziałek 27 kwietnia 2020 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, aby przekazać dla tych placówek ozonatory. Pani Burmistrz podarowała też przyłbice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce.

Ozonatory zakupiono ze środków, które pierwotnie miały zostać przeznaczone na organizację tegorocznych Dni Sokółki. Przypominamy, że w związku z epidemią koronowirusa, Burmistrz Sokółki podjęła decyzję o odwołaniu imprezy.
Dwa ozonatory trafiły do Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, jeden – do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Na początku kwietnia 2020 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przekazała służące do dezynfekcji ozonatory dla sokólskiego pogotowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, OSP Stara Kamionka i Urzędu Miejskiego w Sokółce. W sumie na ozonatory wydatkowano 25.200 zł.

Podczas dzisiejszego spotkania, Pani Burmistrz podarowała też 14 przyłbic ochronnych dla strażaków z OSP w Starej Kamionce. Gmina Sokółka otrzymała je nieodpłatnie w ramach współpracy z Politechniką Białostocką.

Warto przypomnieć, że na początku kwietnia z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej sokólski szpital otrzymał maseczki ochronne, rękawiczki i środki dezynfekujące na łączną kwotę 40.278 zł.

Gmina Sokółka zapłaci również za zamgławiacz dla sokólskiego szpitala. Koszt tego urządzenia to około 20 tys. złotych.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej

Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, o możliwości składania wniosków do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Plakat

W obecnej sytuacji, wnioski należy składać drogą elektroniczną w pliku PDF lub JPG.

Szkoła muzyczna w Sokółce oferuje możliwość kształcenia w I stopniu dzieci i młodzieży, na jednym z dziesięciu instrumentów, tj.: akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia.

W szkole realizowane są indywidualne zajęcia nauki gry na instrumencie, zbiorowe lekcje z rytmiki, audycji muzycznych, chóru, kształcenia słuchu oraz zespołów muzycznych objętych ramowym planem nauczania. ZOBACZ WIĘCEJ

Już nie tylko szyją maseczki

Nieformalna grupa “Sokółka szyje maseczki”, która działa na rzecz Sokólskiego szpitala, różnych instytucji oraz mieszkańców już nie tylko szyje. W grupie działają osoby o wielkich sercach, którym los ludzi, zwierząt i przyrody nie jest obojętny.

Na zdjęciu strażacy

Gdy tylko dowiedziały się o dramacie w Biebrzańskim Parku Narodowym od razu, zorganizowały zbiórkę pieniędzy na zrzutka.pl oraz zbiórkę żywności, środków do dezynfekcji i opatrunkowych, by spieszyć na pomoc ratującym park strażakom. Zbiórka trwała 2 dni. W tej akcji grupie szyjącej pomagali również członkowie grupy Złombol Żuliki Sokółka. W drugim dniu zbiórki okazało się, że ludzi o dobrym sercu nie brakowało i nad Biebrzę spłynęło mnóstwo materiałów i żywności. Stąd też wydano komunikat o wstrzymaniu przyjmowania środków ze zbiórek. W związku z tym Grupa postanowiła pomóc strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starowlanach przekazując zebrane materiały. ZOBACZ WIĘCEJ

Targowisko Miejskie wznawia funkcjonowanie

Już od najbliższego poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. wznawia funkcjonowanie Targowisko Miejskie w Sokółce przy ul. Targowej.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązywać będą specjalne wytyczne:

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Targowiska Miejskiego muszą stosować właściwą higienę rąk:

 • dezynfekcja rąk przed stoiskiem/przed wejściem na targowisko.

2. Higiena oddychania i kaszlu:

 • obowiązek zasłonięcia ust oraz nosa dla wszystkich korzystających z targowiska wieku powyżej 4 lat;
 • osoby kaszlące i/lub kichające muszą zachować odstęp 4 metrów od innych.

3. Zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością:

 • produkty są pakowane i podawane przez sprzedającego, klient nie może mieć fizycznego kontaktu z żywnością;
 • sprzedający muszą dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi;
 • należy ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
 • zabrania się samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
 • zabrania się pracy z żywnością w przypadku złego stanu zdrowia – nie tylko objawów koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych i innych chorób zakaźnych.

4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.

5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra):

 • klienci muszą pozostawać w odległości minimum 2 metrów od sprzedającego oraz minimum 2 metrów od innych klientów;
 • przy jednym stoisku może znajdować się maksymalnie 4 klientów;
 • przerwy między straganami muszą wynosić minimum 2 metry.

6. W miarę możliwości należy korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

7. Sprzedawca zapewnia rękawiczki lub płyn do dezynfekcji rąk dla klientów.

8. Zaleca się przebywanie na Targowisku Miejskim możliwie, jak najkrócej, tj. tyle czasu ile potrzeba do zrobienia zakupów.

ZAPRASZAMY!

Paulina Sawicka, OSiR

Program “Działaj Lokalnie” chce niwelować skutki pandemii

Już nie długo rusza nabór do kolejnej edycji “Działaj Lokalnie”. W związku z zaistniałą na świecie sytuacją dotyczącą pandemii coronawirusa, również program musiał się zmienić. Fundacja SFL chce w ramach programu „Działaj Lokalnie” pomagać organizacjom i inicjatywom lokalnym w walce z negatywnymi skutkami epidemii.

Działaj Lokalnie

W programie Działaj Lokalnie 2020 zaproponowano dwa priorytety:
1) Niwelowanie skutków epidemii, poprzez wsparcie samopomocy społeczności lokalnej. Można zakresem objąć osoby starsze, chore, niepełnosprawne, osoby objęte kwarantanną poprzez dostarczanie posiłków, zakupów, leków i organizowanie wsparcia psychologicznego, edukacyjnego. Zakres jest szeroki, bo te potrzeby mogą być różne i zmieniać się w czasie.
2) Organizacje i grupy nieformalne mogą swoje działania dostosować do warunków panujących podczas epidemii. Liczymy na waszą kreatywność i stwarzanie rozwiązań, które można potem upowszechniać. Mogą to być projekty, których celem jest budowa więzi społecznych i samoorganizacji społeczności lokalnych; przeciwdziałanie skutkom epidemii, takim jak: izolacja społeczna, trudności w dostępie do edukacji, wzrost ubóstwa, bezrobocia, wykluczenie społeczne.

W ramach programu nie można udzielać zapomóg i przyznawać stypendiów.

Nowy nabór Programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności rusza od 4 maja 2020 r. Fundacja SFL otrzymała deklaracje uczestnictwa 4 gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór i Szudziałowo.

Walcz ze skutkami pandemii – przekaż swój 1% podatku na Działaj Lokalnie. Wpisując KRS 0000026308, cel szczegółowy „Działaj Lokalnie”. Na stronie www.fundacjasfl.pl dostępny jest darmowy program e-pity, w którym można samodzielnie rozliczyć elektronicznie swój PIT.

DO POBRANIA: Regulamin „Działaj Lokalnie 2020”

Elżbieta Maliszewska, SFL

Celsium zorganizuje eko-lekcje online dla dzieci

Logo Celsium Eko-lekcje

Czy papierowy ręcznik to papierowy odpad? Gdzie wyrzucić karton po mleku, skoro to nie jest papier? W końcu – dlaczego żarówka świeci, a w kranie płynie ciepła woda? Z okazji Dnia Ziemi firma Celsium – zielona energia, która promuje ekologiczne postawy i eko-edukację, zorganizuje cykl internetowych eko-lekcji dla uczniów szkół podstawowych z naszego regionu. Inspiracje do rozmów nauczycieli z uczniami, a także uczniów z rodzicami – Celsium publikować będzie na swoim facebookowym profilu.

Firma Celsium w tym szczególnym i trudnym dla wszystkich okresie pandemii, firma postanowiła wesprzeć nauczycieli, przygotowując inspirujące internetowe eko-lekcje, prośrodowiskowe zagadnienia, które przedstawią uczniom ze szkół w Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej, Grójcu, Sokółce i Drzewicy. ZOBACZ WIĘCEJ

Przetarg na zbycie udziałów spółki PPUH „Agromech”

Ogłoszenie o przetargu publicznym na zbycie udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Agromech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, będących własnością Gminy Sokółka.

Burmistrz Sokółki, działając w imieniu Gminy Sokółka na podstawie Uchwały Nr XXIII/157/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe “AGROMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży a także art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 1145 ze zmianami.) zaprasza do składania ofert w publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym dotyczącym nabycia udziałów będących własnością Gminy Sokółka.

Informacje dotyczące ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

Zarządzenie nr 247/2020 Burmistrza Sokółki z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe “AGROMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce.

Wsparcie w sytuacjach związanych z przemocą

Logo twojparasol.com

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.

Więcej informacji na stronie: https://twojparasol.com

Źródło: TwojParasol.com

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Burmistrz Sokółki działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na niedzielę dnia 10 maja 2020 r. Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Urna wyborcza

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wniosek należy złożyć pomiędzy 20 kwietnia 2020 r., a 4 maja 2020 r. w godzinach pracy urzędu  tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00. Wyborcy zostanie udzielona informacja, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Informacje telefoniczne: 85 7110904.

DO POBRANIA:

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (edytowalny)

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (pdf)

Edyta Mojsiuszko

Informacja o konieczności posiadania skrzynki pocztowej

Logo

Poczta Polska przypomina o konieczności posiadania przez mieszkańców oddawczej skrzynki pocztowej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów Prawa Pocztowego i dotyczy każdego właściciela nieruchomości.

Zamontowanie skrzynki w miejscu ogólnie dostępnym na oznaczonej numerem posesji, pozwala właścicielowi nie tylko być w zgodzie z przepisami prawa ale również może w znaczący sposób poprawić jakość życia mieszkańców.

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z  mieszkańców gminy otrzymuje na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością – jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku.  Wszystkim zdarza nam się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różne informatory dotyczące Gminy.

Posiadacze skrzynek mogą też skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. –  wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru “Polecony do skrzynki”. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ albo w formie papierowej (formularze dostępne  w placówkach pocztowych i  u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

DO POBRANIA:
Pełna treść informacji
Informacja techniczna dotycząca usługi Polecony do skrzynki
Rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Danuta Zajkowska
Poczta Polska S.A.

Komputery trafią do uczniów

33 laptopy i 34 myszki komputerowe pomogą w prowadzeniu zdalnego nauczania dla uczniów szkół podstawowych z terenu sokólskiej gminy. W piątek 17 kwietnia 2020 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk przekazał wspomniany sprzęt dla Dyrektorów dziewięciu podstawówek.

Przekazanie laptopów

Z uwagi na potrzebę realizacji zdalnego nauczania, Gmina Sokółka odpowiedziała na ogłoszony konkurs grantowy pt. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina złożyła wniosek na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki – poinformował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Konkurs został rozpisany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pracownicy ŚDS sami szyją maseczki ochronne

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce wyszli naprzeciw zaleceniom ochronnym w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i sami szyją maseczki ochronne podopiecznym, ich rodzinom, pracownikom OPS oraz sobie.

Pozyskane materiały trafiły do pracowni krawieckiej, gdzie są odpowiednio cięte i szyte zgodnie z instrukcją. Pracownicy dostarczają maseczki do domów swoich uczestników lub przekazują zgłaszającym się do ośrodka rodzicom.

Marta Pyłko, ŚDS

 

Wszystkie dzieci mają miejsca w przedszkolach

Gmina Sokółka zakończyła główny etap rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2020/2021. Uczestniczyły w niej dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sokółka.

Zajęcia przedszkolne

Rekrutację prowadziło pięć sokólskich przedszkoli oraz szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Na obszarze wiejskim do zespołów wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przyjęto wszystkie zgłoszone dzieci. W sokólskich przedszkolach w 27 oddziałach ogólnodostępnych -gmina dysponowała 675 miejscami, 8 miejscami w 2 oddziałach specjalnych oraz 50 miejscami przedszkolnymi w szkołach podstawowych. We wszystkich placówkach obowiązują te same zasady zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz odpłatności ponoszonej przez rodziców (tzw. opłata „złotówkowa” za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie oraz opłata za wyżywienie).

Dzieci uczęszczające do przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 miały możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego w swojej placówce w kolejnym roku, tj. 2020/2021. Z tego uprawnienia skorzystało 499 przedszkolaków, których rodzice złożyli oświadczenia woli kontynuacji. „Nowym” dzieciom pozostały 234 wolne miejsca. W rekrutacji złożono 227 wniosków o przyjęcie dziecka zamieszkałego w naszej gminie. Konieczne było wskazanie we wniosku preferencji wyboru. Zostały przyjęte wszystkie zgłoszone dzieci z gminy Sokółka, w tym 169 dzieci w wieku 3 lat, 24 dzieci w wieku 4 lat, 30 dzieci w wieku 5 lat oraz 4 sześciolatków. Nadal pozostaje 7 wolnych miejsc dla dzieci w wieku 5-6 lat (3 miejsca w Szkole Podstawowej nr 1,4 miejsca w Szkole Podstawowej nr 2 oraz 1 miejsce w oddziale specjalnym w Przedszkolu nr 5).

Referat Oświaty
Anna Żemajduk

Doskonały przykład solidarności w trudnych czasach

Dziś mija dokładnie miesiąc, jak kilkadziesiąt wspaniałych kobiet i 2 mężczyzn postanowiło pomóc w walce z koronawirusem. 15 marca 2020 r. zawiązała się nieformalna grupa “Sokółka szyje maseczki”. I choć w nazwie jest miejscowość Sokółka, to część wolontariuszy jest spoza miasta, a nawet gminy Sokółka, np. z Kuźnicy.

Uszyte przez wolontariuszy maseczki

Pomagają szyjąc bawełniane maseczki dla sokólskiego szpitala, Straży Pożarnej i mieszkańców. Każdy kto prosił o pomoc, nie odszedł bez maseczki. Te osoby to matki, żony, pracujące zawodowo, a każdą wolną chwilę poświęcają na szycie maseczek. To tacy codzienni, zwyczajni, niezwyczajni bohaterowie naszych czasów, którzy w zaciszu swoich domów szyją po nocach, by pomagać każdemu kto o taką pomoc poprosił. Grupa w ciągu 30 dni uszyła 2893 maseczek, z czego -100 trafiło do strażaków z Sokółki, -1691 do sokólskiego szpitala, – 1102 do mieszkańców. Grupa otrzymuje materiały od zaprzyjaźnionych osób, zorganizowała zbiórkę na zrzutce.pl. Udało się uzbierać z dobrowolnych wpłat ludzi dobrej woli 4686 zł, co zostało przeznaczone na zakup materiałów, gumek, tasiemek, nici. Szyjącym ogromnym wsparciem są ich mężowie, partnerzy, którzy naprawiają maszyny, ostrzą nożyczki, rozwożą materiał. To nieocenione wsparcie. Szyją i pomagają również ich dzieci. Można powiedzieć, że jest to taki rodzinny wolontariat. Grupa szyje nadal bo walka z niewidzialnym wrogiem trwa. Na chwilę obecną posiada zapasy materiałów i dodatków do szycia.

To doskonały przykład solidarności w czasach trudnych w jakich przyszło nam obecnie żyć. Pomagają bo mogą i pragną być wsparciem dla mieszkańców Sokółki i okolic.

E.Puszko

Sesje Rady Miejskiej w Sokółce [na żywo]

14 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się dokończenie XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sokółce w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące sesji XXII: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/81167

O godz. 17.00 odbędzie się XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Sokółce w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące sesji XXIII: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/82342

Zapraszamy na transmisję na żywo od godziny 16:00.

Sokólski Pakiet Wsparcia dla przedsiębiorców

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki w drodze oczekiwania na decyzje Rządu RP co do rozwiązań systemowych pomocy przedsiębiorcom oraz dokonując analizy zapisu art. 21b  ustęp 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym i możliwości finansowych Gminy Sokółka uruchamia Sokólski Pakiet Wsparcia dla przedsiębiorców z Gminy Sokółka

Rozwiązania, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy w postaci m.in.:

 • odraczania terminów płatności (czynsze za lokale komunalne, podatki od nieruchomości, podatki od środków transportowych, opłaty za użytkowanie wieczyste czy dzierżawę terenu),
 • rozkładania na raty zaległych płatności (czynsze, podatki od nieruchomości i od środków transportowych, dzierżawy),
 • ewentualnego umorzenia odsetek od tych kwot,
 • umarzania w części stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością Gminy Sokółka oprócz opłat eksploatacyjnych.

Główny cel: ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się sokólskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Wielu przedsiębiorców jest w bardzo trudnej sytuacji. Nagle przestali osiągać przychody z działalności gospodarczej. Chcielibyśmy, aby przynajmniej nie musieli martwić się zobowiązaniami wobec miasta, zarówno prawnymi jak i cywilno-prawnymi. Chodzi m.in. o podatki wobec miasta, przede wszystkim o podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz czynsz za lokal użytkowy, czy dzierżawę terenu od miasta. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach ZAWSZE bierzemy pod uwagę możliwość umorzenia powstałych zaległości.

Kto może skorzystać: Przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii.

Podpisany wniosek z wymaganymi załącznikami (szczegóły w BIP), przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej lub tradycyjnej:

 • poprzez skrzynkę podawczą ePUAP,
 • drogą mailową: pomoc.firma@sokolka.pl
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • poprzez pozostawienie w skrzynce podawczej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Sokółce, Pl. Kościuszki 1.

Gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna, mimo przyznanej ulgi, JEST MOŻLIWE ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji lub porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Uruchomione zostały 2 dedykowane drogi pomocowe:

 • mailowa do składania wniosków o wsparcie pomoc.firma@sokolka.pl
 • telefoniczna do udzielania informacji związanych z ulgami podatkowymi 085 711 09 18 oraz z ulgami podatkowymi i cywilnoprawnymi 733033918.

 

Burmistrz Sokółki 

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

 

Skip to content