Articles for author: MP

Budżet Obywatelski 2022 – informacja o głosowaniu

Burmistrz Sokółki informuje, że głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 odbywa się w terminie od 28 września do 8 października 2021r. Głosowanie przeprowadza się poprzez: – złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w … ZOBACZ WIĘCEJ

Budżet Obywatelski 2022

Burmistrz Sokółki- Ewa Kulikowska informuje o naborze wniosków w ramach budżetu obywatelskiego Wnioski można składać od 15 lipca do 31 sierpnia 2021 r. w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce, wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, skan … ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie mieszkańców na zebrania

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców Sołectw Stary Szor, Malawicze Dolne, Polanki na zebrania wiejskie w dniach: Polanki – 28 września 2020 r. (poniedziałek) godz. 16.30 – wiata we wsi Polanki Stary Szor – Wilcza Jama – 28 września 2020 r. (poniedziałek) godz. 17.45 – wiata we … ZOBACZ WIĘCEJ

81 lat od napaści sowieckiej na Polskę. Zawyją syreny.

81 lat temu Armia Sowiecka wkroczyła do Polski realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego w dniu 17 września 2020 roku o godzinie 12.00 zostaną włączone syreny alarmowe, które upamiętnią to wydarzenie. Włączenie minutowego ciągłego sygnału dźwiękowego … ZOBACZ WIĘCEJ

Syreny w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2020 r. o godzinie 12.00 na jedną minutę włączone zostaną syreny alarmowe w celu upamiętnienia 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania

Spotkanie w sprawie skateparku

W dniu 30.07.2019r. o godz. 18 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce miało miejsce spotkanie w sprawie rozbudowy skateparku. Dyrektor OSiR-u Piotr Rygasiewicz i pracownica Urzędu Miejskiego w Sokółce z Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Katarzyna Klimowicz-Kułak przedstawili założenia planowanego przedsięwzięcia. Gmina Sokółka z … ZOBACZ WIĘCEJ

Rusza projekt “Szkolna Pracownia Myślenia”

31 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W imieniu Gminy Sokółka umowę podpisał Pan Adam Marian Kowalczuk – pełniący obowiązki Burmistrza Sokółki. Ze strony Województwa Podlaskiego umowę podpisał Pan Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu wynosi 131050,95 zł, z tego kwota dofinansowania – 109846,95 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

1 sierpnia zostaną włączone syreny alarmowe

W czwartek, 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00 w całej Polsce zostaną włączone syreny alarmowe w związku z upamiętnieniem 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zostanie włączony wojewódzki system alarmowania, długi sygnał akustyczny będzie trwał jedną minutę.

Program Stypendiów Pomostowych 2019-2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XVIII edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich. Dyrektor … ZOBACZ WIĘCEJ

„Ławki Niepodległości” w Sokółce

Ministerstwo Obrony Narodowej  rozstrzygnęło konkurs pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie na budowę dwóch ławek. Ławki zostaną ustawione w dwóch miejscach: jedna ławka zostanie postawiona na „Skwerze Borysewicza” znajdującego się przy Placu Kościuszki, natomiast druga na placu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. … ZOBACZ WIĘCEJ

Projekt na rewitalizację miasteczka ruchu drogowego w Sokółce z dofinansowaniem unijnym

W dniu 9 października 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do realizacji projekt Gminy Sokółka o tytule „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce”. Inwestycja zostanie zrealizowana na Osiedlu Zielonym w Sokółce i wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności … ZOBACZ WIĘCEJ

Nowoczesny plac zabaw nad zalewem w Sokółce

Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w Sokółce powstał kolejny nowoczesny plac zabaw. Na plaży miejskiej nad zalewem pojawiły się nowe zabawki. Są to karuzela z czterema siedziskami, zestaw ogólnosprawnościowy w kształcie łódki, zestaw wspinaczkowy stożek, zestaw kołyszący gniazdo oraz zestaw … ZOBACZ WIĘCEJ

Nowa jakość edukacji

Gmina Sokółka od 1 września 2018 r. rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.03.01.02-20-00299/16-00, która została zawarta w dniu 24.07.2018r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Sokółka. Wartość projektu: 708 968,80 zł … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content