Zwołanie III Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje III Nadzwyczajną Sesję Rady na dzień 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 8:30, w sali „Lira” Sokolskiego Ośrodka Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://app.esesja.pl/PublicSessionInfo/503b183b-fdc9-4


Zobacz również

Skip to content