KRUS zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w roku bieżącym organizowany jest XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnianych poprzez projekt „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
  • II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Plakat

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

W placówkach, które wyrażą wolę zorganizowania spotkań z uczniami, w miarę możliwości będą przeprowadzane szkolenia na temat zasad bezpiecznej pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni nadesłać prace do Placówki Terenowej/ Oddziału Regionalnego (wg. miejsca zamieszkania) do 5.04.2024 roku.

W województwie podlaskim konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i wojewódzkim. Za organizację etapu regionalnego konkursu oraz jego przebieg odpowiadają Placówki Terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na każdym etapie konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody i upominki.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/krus/oglaszamy-konkurs-dla-dzieci-na-rymowanke

(BD) KRUS


Zobacz również

Skip to content