Informacja dot. szacowania szkód spowodowanych suszą

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał informację, że w najbliższym czasie Rada Ministrów wyda rozporządzenie zmieniające zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem tegorocznej suszy.

Tak jak ma to miejsce od 2020 r., producent rolny w celu oszacowania szkód powstałych w jego gospodarstwie w wyniku wystąpienia suszy, będzie musiał złożyć wniosek ich oszacowanie za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Szacowanie szkód przez publiczną aplikację pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. Jeżeli jednak producent rolny będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała również komisja, powinien złożyć odpowiedni wniosek w terminie umożliwiającym ich oszacowanie. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji to otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisje nie pozwoli na wygenerowanie protokołów.

Końcowy protokół oszacowania szkód byłby w takim przypadku oparty o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach:
1) dane podane we wniosku w aplikacji przez rolnika,
2) dane z raportu oszacowania komisji na miejscu oraz
3) dane pobierane z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG).

Komisje powinny oszacować szkody tak jak dotychczas tj. do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Komisja będzie zobowiązana złożyć w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy jednak nie później niż do 15 października roku wystąpienia suszy raport z oszacowania szkód:

a) za pośrednictwem aplikacji publicznej oraz
b) w wersji papierowej wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Planuje się, że taki raport oszacowania szkód będzie zawierał tylko podstawowe i najważniejsze dane:
a) pozwalające zidentyfikować producenta rolnego,
b) informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy (każda działka osobno wraz z powierzchnią zgodnie z wnioskiem
o płatności bezpośrednie oraz z wysokością oszacowanych szkód);
c) imiona i nazwiska członków komisji oraz datę oszacowania szkód.

Podstawowym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy pozostaje publiczna aplikacja, a oszacowanie szkód przez komisję będzie opcjonalne. Złożenie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód przez komisję, nie zwalnia go z obowiązku złożenia wniosku przez publiczną aplikację.

WOJEWODA PODLASKJ
Bohdan Paszkowski

(WT) UMS


Zobacz również

Skip to content